Home arrow History
History

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi informazzjoni fuq l-istorja tax-Xewkija tul iz-zmien. Ser tkun tiehu hsieb is-sezzjoni Joanna Falzon. Dawk kollha li jixtiequ jibghatulna xi nformazzjoni li ghandha konnesjoni ma' l-istorja tax-Xewkija w jixtiequ jarawha fuq din is-sezzjoni, tistghu tibghatu din l-informazzjoni fuq info@xewkija.net.

 • January  ( 23 items )
 • February  ( 29 items )
 • March  ( 26 items )
 • April  ( 31 items )
 • May  ( 50 items )
 • June  ( 55 items )

  Nhar il-Hamis 6 ta’ Gunju 2019 saret l-inawgurazzjoni tat-Tuzell tal-Festa wara x-xoghol ta’ restawr u konservazzjoni li sar fuqu. Saret prezentazzjoni minn Lawrence Caruana li kien inkarigat mit-trasport tar-rakkmu tieghu u prezentazzjoni ohra minn Pierre Bugeja f’isem id-Ditta Prevarti li hadet hsieb ir-restawr u l-konservazzjoni tal-injam u l-induratura. Dan ix-xoghol ha madwar sentejn.

  tuzell2

   

 • July  ( 20 items )
 • August  ( 20 items )
 • September  ( 24 items )
 • October  ( 34 items )
 • November  ( 26 items )
 • December  ( 24 items )
Friday, 10 th April 2020
00:41 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org