Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 9 guests online
Home arrow Skola arrow Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Gunju
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Gunju PDF Print E-mail
User Rating: / 2
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
May 31, 2009 at 12:25 PM

Kullegg ta’ Ghawdex, Primarja Xewkija
Programm ghax-Xahar ta’ Gunju, 2009

L-Ewwel Gimgha
1 ta’ Gunju:  bidu tan-nofs ta’ nhari.  L-iskola tibda fit-8.15am u tispicca f’12.00pm.  Fit-8.30am laqgha ghal genituri kollha fis-sala.  Kelliem:  is-Sur Wistin Dingli
2 ta’ Gunju:  8.30am Assessment fix-xjenza ghal Year 6.  Fid-9.30am Quddiesa f’Ghajnsielem ghal Year 6.
3 ta’ Gunju:  Kors dwar il-First Aid ghal Year 6.
4 ta’ Gunju:  Qrar.  Kors tal-First Aid ghal Year 6.  5.30pm Quddiesa ghall-Genituri fir-Rotunda ghat-tmien Hamis ta’ San Gwann.  L-ghalliema, tfal u Genituri huma mhegga li jattendu.
5 ta’ Gunju: Quddiesa ta’ l-Ewwel Gimgha tax-Xahar fid-9am. Wara Gradwazzjoni ghat-tfal tal-Kinder 2 u tal-Year 6.  Jixxandar fuq Radju RTK l-programm dwar l-ispjega ta’ l-evangelju mtellgha mill-iskola.  Jaghlqu l-applikazzjonijiet ghal Skola Sajf.
6 ta’ Gunju: 2.05pm  Ripetizzjoni tal-Programm fuq l-RTK

 

It-Tieni Gimgha
8 ta’ Gunju: 10.30am  Persuni bi bzonnijiet specjali jitkellmu fil-Year 4 u Year 5.  Il-Year 6 (Subien u Bniet) jaghfmlu ‘orientation visit’ fil-Form 1.  Wara il-Year 6 jattendu ghal rehearsal tal-Graduation tal-Kullegg, fil-Gozo Sports Complex.
9 ta’ Gunju: Healthy Eating Day ghall-iskola kollha.
10 ta’ Gunju: 9am Gradwazzjoni ghat-tfal tal-Year 6 tal-Kullegg.  Se jkun hemm fotografu professjonali.
12 ta’ Gunju: 7.45am  Quddiesa fis-sala ta’ l-iskola ghax fl-ghaxija jkun hemm it-tberik ta’ l-annimali f’ ta’ Gokk.

It-Tielet Gimgha
15 ta’ Gunju:  Jum Ewkaristiku.  Mumenti ta’ adorazzjoni u wara purcissjoni bis-sagrament bis-sehem tat-tfal tal-Year 3 li ghadhom kemm ghamlu l-ewwel tqarbina.  Jekk joghgobkom gibu maghkom il-libsa li uzajtu fil-precett.
19 ta’ Gunju:  celebrazzjoni ta’ Jum il-Missier:  Ice-Cream Day.
21 ta Gunju:  Festa ta’ San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija.

Ir-Raba’ Gimgha
23 ta’ Gunju:  Jingabru lura l-kotba tal-Year 1, Year 2 u Year 3
24 ta’ Gunju:  Ezamijiet Annwali:  Malti (siegha u kwart) u Studju Socjali (siegha)
25 ta’ Gunju:  Ezamijiet Annwali:  Maths (siegha u kwart) u Religjon (siegha)
26 ta’ Gunju:  Ezamijiet Annwali:  Ingliz (siegha u kwart) u Fehem mis-Smigh fil-Malti u fl-Ingliz (20 minuta kull wiehed)  Jingabru l-kotba ta’ l-istudenti.
L-ahhar gurnata ta’ l-iskola. 

Nixtieq nirringrazzja lil kulhadd ta’ l-ghajnuna matul din is-sena.


- - - x x x - - -

Lulju
6 ta’ Lulju:  Jintbaghtu r-rizultati annwali.
9 ta’ Lulju:  Jintwerew il-karti ta’ l-ezamjijiet lill-genituri.
14 ta’ Lulju:  Tibda Skola Sajf ghal
Year 4,5 u 6.
20 ta’ Lulju:  Jibda Klabb Sajf ghal Year 2 u 3.

- - - x x x - - -


14 ta’ Settembru:  Ghoti ta’ kotba u bejgh ta’ stationery lil P1 u P2  mid-9am sal- 11am
15 ta’ Settembru:  Ghoti ta’ kotba u bejgh ta’ stationery lil P3 u P4  mid-9am sal- 11am
16 ta’Settembru:  Ghoti ta’ kotba u bejgh ta’ stationery lil P5 u P6  mid-9am sal- 11am
22 ta’ Settembru:  Tibda Sena Akkademika gdida:  2009 – 2010.


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( May 31, 2009 at 10:31 AM )
<Previous   Next>
Tuesday, 17 th May 2022
16:16 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org