Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 53 guests online
Home arrow Skola arrow Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
May 16, 2008 at 10:19 PM

 Id-Dipartiment ta' l-Edukazzjoni, b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali se jorganizza ghal sena ohra diversi korsijiet ghat-tfal matul ix-xhur tas-sajf.  It-tfal kollha jistghu jattendu ghal dawn il-korsijiet, kemm dawk li jattendu l-iskola primarja tax-Xewkija, kif ukoll dawk li jattendu fi skejjel ohra primarji, .

Il-korsijiet huma dawn:

1.  Skola Sajf 2008:  din hi miftuha ghat-tfal li qeghdin jattendu l-Year 4, Year 5, Year 6.  Hawn it-tfal jitghallmu jaghmlu oggetti bl-idejn u crafts.  Skola Sajf tibda mill-14 ta' Lulju, 2008 u tispicca fil-5 ta' Settembru, 2008.  Skola Sajf tkun miftuha l-gimgha kollha, mit-Tnejn sal-Gimgha u tibda fid-9.00am u tispicca f'12.00pm.  Irid isir hlas darba biss ta' 11.50 euro (Lm4.94) li jkopri l-ispejjez tal-materjal uzat.  Kull min hu nteressat, ghandu jmur l-iskola primarja tax-Xewkija, matul il-hinijiet ta' l-ufficcju, sa nhar il-Gimgha, 6 ta' Gunju.

 

2.  Klabb Sajf 2008:  Dan il-kors huwa miftuh ghat-tfal tal-Year 2 u Year 3 kemm ghat-tfal li jattendu l-iskola primarja tax-Xewkija, kif ukoll ohrajn li jattendu skejjel ohra. Dan il-kors jiffoka fuq story telling bl-uzu tal-pupi, role playing u attivitajiet ohra relatati mal-qari.  Klabb Sajf ikun miftuh mit-Tnejn sal-Hamis, minbarra l-Gimgha, mid-9.00am sa 12.00pm. Irid isir hlas ta' 11.50 euro (Lm4.94) darba biss biex ikopri l-materjal uzat.  Kull min hu nteressat, ghandu jmur l-iskola primarja tax-Xewkija, matul il-hinijiet ta' l-ufficcju, sa nhar il-Gimgha, 6 ta' Gunju.

 

F'kaz ta' diffikulta tistghu ccemplu l-iskola fuq 2155 6341 jew mobile 79067215.

Mr Saviour Tabone
Head of School Soil Street,
Xewkija, XWK 9034
Web: http://schoolnet.gov.mt/xewkija
E-mail:


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:42 PM )
<Previous   Next>
Wednesday, 8 th December 2021
19:43 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org