Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 11 guests online
Home arrow News arrow Mario Borg huwa r-rebbieh ta' l-unur '' Gieh ix-Xewkija -2017 ''
Mario Borg huwa r-rebbieh ta' l-unur '' Gieh ix-Xewkija -2017 '' PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Frans Galea   
Nov 27, 2017 at 08:35 PM

Mario Borg, rebbieh tal-Unur Gieh ix-Xewkija 2017, twieled fil-11 ta’ Dicembru 1967. Attenda l-iskola Primarja  tax-Xewkija u wara ghadda ghas-Seminarju Minuri. Ta’ sbatax –il sena beda l-kors ghal infermier gewwa l-Iskola tan-Nurses fi Gwardamangia. Lahaq Staff Nurse fl-1988 u sal-lum ghadu jipprattika din il-professjoni b’imhabba u dedikazzjoni kbira. Mario huwa mizzewweg lil Marthese u ghandhom tlett ulied.

 Ir-rahal tax-Xewkija hu l-ghozza ta’ Mario Borg u minn età zghira insibuh involut f’diversi ghaqdiet, kemm religuzi kif ukoll f’dawk ta’ natura socjo-kulturali. Ghadu sal-lum attiv hafna f’Radju Prekursur u fl-Ghaqda Drama, zewg ghaqdiet ferm ghal qalbu. Kif jistqarr huwa stess, ihossha ferm difficli li jirrifjuta li jaghti l-ghajnuna tieghu u jaqsam minn dak li jaf meta mitlub, aktar u aktar meta hija mehtiega biex tgholli ’l fuq l-isem tar-rahal tax-Xewkija.

 L-imhabba li ghandu lejn ir-rahal li fih trabba’ tidher l-aktar fl-ghadd kbir ta’versi poetici li huwa sawwar b’rabta max-Xewkija, ma’ cirkustanzi u avvenimenti li sehhew fiha u dwar il-qaddis Patrun, San Gwann Battista.  Kiteb ukoll il-lirika ghal diversi kanzunetti fosthom il-kliem kollu ghas-songs li Radju Prekursur hareg fl-2007 fuq CD li jgib l-isem ‘Gwanni ta’ Qalbi.

 Pero’ bla dubju ta’ xejn nistghu nghidu li l-lirika ghall-Musicals  ‘Grajjietna’ (2007) u ‘Rajtek Tinbidel’ (2017) huma l-akbar zewg xoghlijiet tieghu, xoghlijiet li mhux biss hargu mill-pinna versatili tieghu imma fuq kollox minn qalbu.

 Meta kont qed nikteb il-lirika ghall-Musicals, kont inhossni mahkum minn forza li ma nistax niddeskrivi u lanqas infisser. Illum nghid, li mhux jien ktibthom imma l-imhabba li ghandi tbaqbaq f’sidri lejn rahal twelidi u lejn San Gwann il-Battista.”  

DSC_1104-1024


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Nov 29, 2017 at 09:51 AM )
<Previous   Next>
Monday, 27 th September 2021
12:06 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org