Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 10 guests online
Home arrow News arrow Xewkija.net - 10 snin online
Xewkija.net - 10 snin online PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Apr 16, 2018 at 03:32 PM

Din is-sena s-sit Xewkija.net qed jaghlaq 10 snin min meta gie varat.

10%20Years%20Logo_500px

Kien ezatt il-Hamis 17 ta' April 2008 li nkitbet l-ewwel pagna fuq dan is-sit, li tghat merhba lil dawk kollha li zaruha.
Fil-fatt f'dawn is-snin kollha kellna kummenti min diversi persuni, kemm lokalmanent kif ukoll mill-erbgha t'irjieh tad-dinja, fosthom min hafna emigranti fl-Awstralja, Amerika, Canada, Ingilterra u pajjizi ohra. Is-sit Xewkija.net kien referenza ta' informazjoni u ritratti li joffri r-rahal taghna, li, li kieku ma kienx dan is-sit, hadd ma kien ser iwassal din l-informazzjoni.

Informazzjoni li hafna minnha tigi migbura b'tant impenn min Frans Galea, li jiehu hsieb, jikteb l-artiekli, jiehu r-ritratti, u jtellaghhom online.

Matul iz-zmien, nhass ukoll il-bzonn li jizdiedu xi sezzjonijiet ohra. Fost dawn insemmu s-sezzjoni tal-Poezija. Fejn hawnhekk gie avvicinat Mario Borg, li accetta bil qalb kollha li jpoggi poeziji, il-bicca l-kbira taghhom mill-pinna tieghu stess.
Sezzjoni ohra hija s-sezzjoni tal-istorja. Din is-sezzjoni tiehu hsieba Joanna Falzon. F'din is-sezzjoni, Joanna tpoggi tifkiriet li x-Xewkija ghaddiet minnhom tul iz-zmien.
Sezzjoni ohra kienet ir-ritatt tal-gimgha, fejn hafna kienu li bghatu ritratti biex intellghuhom online.
Minkejja li meta nfetah dan is-sit, is-social media kien ghadu fil bidu tieghu, Xewkija.net kien l-uniku mezz biex wiehed seta jisma u jara ahbarijiet fuq x'inhu ghaddej f'art twelidu. Ahbarijiet, li hafna minnhom kienu jkunu gejjin min xi ghaqda jew grupp fix-Xewkija.

Sal-lum l-artikli miktuba huma mat-3500 artieklu, li huma medja ta' ftit inqas min artieklu kuljum. Il-pagni rikjesti kienu ta' iktar min 30 miljun darba. Illum Xewkija.net jinsab ukoll fuq is-social media, bhal facebook kif ukoll ghandu l-youtube channel tieghu.

Ghal din l-okkazjoni, Xewkija.net qed izzanzan ukoll logo gdid. Il-logo juri l-arma tax-Xewkija, mdahhla fin-numru 10, li huma is-snin li ilu mwaqqaf s-sit. Mdawwra ma dawn hemm xibka li tissimbolizza n-'network', li qed tghaqqad tlett bnadar ta' pajjizi li xi whud mis-segwaci gejjin minnhom. 

Filwaqt li nawguraw lil dawk kollha li b'xi mod ghenu biex dan is-sit iwassal l-informazzjoni, nittamaw li intom li qed issegwuna, tkomplu taghmlu dan, u twasslu l-kummenti taghkom u kritika kostruttiva taghkom biex is-servizz taghna mhux biss ikompli, izda jkompli jitjieb fis-snin li gejjin.

Grazzi talli ssegwu Xewkija.net.

 

 -------------------------------------------------------------

News pages to date: 3474
Page Requests to date: 30,131,357
(at 16/04/2018)


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Apr 17, 2018 at 12:55 AM )
<Previous   Next>
Saturday, 25 th September 2021
16:36 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org