Home arrow News arrow News arrow INAWGURAZZJONI TAT-TU?ELL TAL-FESTA
INAWGURAZZJONI TAT-TU?ELL TAL-FESTA PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Frans Galea   
Jun 11, 2019 at 11:55 AM

Nhar il-?amis 6 ta’ ?unju 2019 saret l-inawgurazzjoni tat-Tu?ell tal-Festa wara x-xog?ol ta’ restawr u konservazzjoni li sar fuqu. Saret pre?entazzjoni minn Lawrence Caruana li kien inkarigat mit-trasport tar-rakkmu tieg?u u pre?entazzjoni o?ra minn Pierre Bugeja f’isem id-Ditta Prevarti li ?adet ?sieb ir-restawr u l-konservazzjoni tal-injam u l-induratura. Dan ix-xog?ol ?a madwar sentejn. Waqt i?-?erimonja tal-inawgurazzjoni ?a sehem ukoll il-Kor tat-tfal tal-parro??a, “Ulied il-Battista”. L-Ar?ipriet g?amel diskors tal-okka?joni li fih fisser is-sinjifikat tat-Tu?ell u rringrazzja lill-benefatturi kollha li taw il-kontribut tag?hom biex dan il-pro?ett seta’ jkun possibli. G?all-ewwel parti ta?-?erimonja t-Tu?ell kien imdendel fil-baxx fuq l-artal, u mbag?ad, wara li ?ie mbierek mill-Ar?ipriet, ittella’ ’l fuq f’postu waqt il-kant tal-innu l-?did “G?a?i? ?wanni, Patrun tag?na”.

 

 


User Comments
Please login or register to add comments

<Previous   Next>
Tuesday, 16 th July 2019
10:30 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org