Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 10 guests online
Home arrow Skola arrow Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Oct 18, 2008 at 12:00 AM

Gozo College Xewkija Primary

17.10.08

It-Tlieta, 21.10.08: 

Tahdita mid-dentist ghall-genituri tat-tfal li jattendu l-Kinder 1 u Kinder 2 dwar is-sahha tas-snien.  Hin fid-8.45am fis-sala ta' l-iskola.

Laqgha mportanti ghall-genituri tat-tfal li jattendu l-P6 dwar l-ghazla tas-suggetti fil-Form 1 (l-options).  Hin fis-1.00pm fis-sala.

 

L-Erbgha, 22.10.08:

Laqgha ghall-genituri tat-tfal li jattendu l-P6, bl-isem ‘Nifhmu lil Uliedna fil-bidliet'.  Din se tkun fid-9.30am  Il-laqgha ghall-genituri tat-tfal subien se ssir fin-Ninu Cremona Lyceum Complex filwaqt li ghall-genituri tal-bniet, se ssir f' Agius De Soldanis.

 

Il-Hamis, 23.10.08:

L-iskola, b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali Xewkija u l-Ministeru tal-Biedja u Affarijiet Rurali se jorganizzaw ‘Clean Up the World'. 

Id-Dental Hygienist se jara lit-tfal tal-P5.

 

Il-Gimgha, 24.10.08:

Jum il-Kullegg ta' Ghawdex u tifkira tal-210 anniversarju tar-rebha ta' l-Ghawdxin fuq il-forzi Francizi. Prosit lil dawk it-tfal li hadu sehem fil-kompetizzjoni.

Laqgha dwar l-ADHD mill-Profs. Paul Cooper fin-Ninu Cremona Lyceum Complex fid-9am.  Min jixtieq aktar taghrif icempel: 21556626.

Illum l-iskola se taghmel l-istaff meeting ghall-ewwel term.  L-iskola tispicca f'12.00pm.

 

 

         AVVIZI

Ø      Bhalma forsi ga nnutajtu, l-isem ta' l-iskola  huwa Gozo College Xewkija Primary (bl-Ingliz) u Kullegg ta' Ghawdex Primarja Xewkija (verzjoni Maltija).  Dan inghata lill-iskola wara li ghaddiet il-ligi dwar it-twaqqif tal-Kulleggi, fosthom dak ta' Ghawdex.  Dan ma jfissirx li Rosa Magro mhux se tibqa tinghata l-importanza li jixirqilha.  Mhux biss, din ghandha tibqa sservi ta' mudell ta' bzulija ghat-tfal kollha li jattendu din l-iskola.

Ø      Bhalissa ghaddej ir-restawr fuq il-pittura moderna li tmur lura ghall-1958, xoghol ta' Mgr. M.A. Apap.  Il-hsieb hu li din titwahhal fis-sala biex titgawda minn kulhadd.

Ø      Nifirhu lil Ms Cecil Cilia li bdiet isservi bhala membru tal-Kunsill Skolastiku.  Infakkarkom li f'Jannar se jkun hawn elezzjoni ohra ghall-hatra tal-Kunsill.

Ø      Il-Homework and Activity session (2.30-4.30) mhux se tibda nhar it-Tnejn, 20.10.08, izda f'data ohra li naghtukom aktar ‘il quddiem.

Ø      It-tracksuits il-godda mhux se jsiru biz-zip izda fuq it-tifsila l-antika.

 Infakkarkom fil-harga edukattiva ghalikom genituri, nhar il-Gimgha, 31 ta' Ottubru, 2008.

Grazzi u Tislijiet

S.Tabone

Kap ta’ l-Iskola.

Rosa Magro Primary School 
Xewkija, Gozo.
Helpdesk: 2155 6341
E-mail: xewkija.primary.c @gov.mt
Website: http://schoolnet.gov.mt/xewkija

 


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:41 PM )
<Previous   Next>
Tuesday, 17 th May 2022
16:39 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org