Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 8 guests online
Home arrow Skola arrow Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter
Avvizi - Kullegg ta' Ghawdex, Primarja Xewkija - Newsletter PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Nov 13, 2008 at 04:00 AM

Gozo College Xewkija Primary

Il-Gimgha tal-Qari u l-Kotba

It-Tnejn, 17.11.08:  Multi-sensory reading session ghat-tfal tal-K1, K2 u P1.

Fiera tal-Ktieb, fl-iStaff Room, kuljum, mit-8.30am-9am u mis-2.00pm-2.30pm Ikun hawn kotba varjati bi prezzijiet ghal but ta' kulhadd.

Se tittella esebizzjoni mill-P5 u P6 dwar:  A book I read

It-Tlieta, 18.11.08: P1 u P2 igibu maghhom gugarell u l-ktieb favorit taghhom.  P4 izuru l-Gozo Press u jattendu seminar.  L-ghalliema jattendu PD session fl-iskola tas-Sannat, fis-2.35pm, flimkien ma' l-ghalliema tar-Rabat.

Bookfair

L-Erbgha, 19.11.08, Naghmlu kotba zghar, fil-P3.  Laqgha ghal P6 dwar il-konsumatur fis-2pm.   Parents' Evening, ghall-ommijiet u missirijiet, 4.30pm - 6.30pm.  Jekk joghgobkom zommu mat-timetable, specjalment dawk tal-P5 u P6.

Bookfair

Il-Hamis, 20.11.08, reading session mat-tfal u l-genituri tal-P4.

Fun Run fl-okkazjoni tal Jum Dinji tat-Tfal u bhala parti mill-attivitajiet ta' Jum ix-Xewkija.  Ghal din l-attivita ghandna bzonn 18 -il genitur biex jghinna halli nkunu nistghu nevitaw it-traffic.  Aghtu isimkom fl-ufficcju ta' l-iskola. Il-Kunsill Lokali se jipprovdi zewg wardens.  Hin 1.15pm

Bookfair

Il-Gimgha, 21.11.08, L-ahhar jum tal-Bookfair.  Reading Session P2+P3.  P4 Hands-On-Music, grazzi ghal Kumitat tal-Banda Prekursur.  Science Field Day ghal P5 u P6 (Malta).

Is-Sibt, 22.11.08  Jum ix-Xewkija.  Nirringrazzjaw lil Kunsill Lokali Xewkija ta' l-ghotja sabiha lill-iskola  ta' €500 u grazzi tas-sapport li huma jaghtuna.

Avvizi

>P4 hemm il-hsieb li f'Marzu, 2009 naghmlu kors dwar il-kitba kreattiva.  Imexxi Trevor Zahra, kittieb popolari.  Il-kors jikkonsisti minn hames (5) laqghat, ta' siegha l-wahda. L-ewwel erbgha jkunu workshops fil-waqt li l-ahhar wahda tkun serata fejn it-tfal jaqraw xi xoghlijiet minn taghhom ghal genituri u hbieb.  Dan il-grupp jiltaqa nhar ta' Sibt.  Fil-klassi ma jistax ikun hemm aktar minn 20 student.  Il-prezz hu ta' €14.  Jekk ikun ghad baqa xi postijiet, nifthu l-istedina taghna ghat-tfal tal-P5.  Min hu nteressat jekk joghgbu jkellem lis-surmast.

>Nhar il- Gimgha 5 ta` Dicembru ser ikun hawn il-fotografu. Min jixtieq jordna ritratti il-prezz huwa ta` €4.00. Ibghatu flus ezatti lill-ghalliem tal-klassi. Araw in-notice board ghal aktar dettalji.

>Il-Kunsill ta' l-Ekoskola jixtieq javza bil-website ta' nteress: www.ekoskolamalta.com

Gozo College Xewkija Primary

Grazzi u Tislijiet

S.Tabone

Kap ta’ l-Iskola.

Rosa Magro Primary School 
Xewkija, Gozo.
Helpdesk: 2155 6341
E-mail: xewkija.primary.c @gov.mt
Website: http://schoolnet.gov.mt/xewkija

 


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Dec 10, 2008 at 10:40 PM )
<Previous   Next>
Tuesday, 17 th May 2022
17:06 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org