Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 1 guest online
Home arrow Skola arrow Avvizi - April 2009 - Skola Primarja Xewkija
Avvizi - April 2009 - Skola Primarja Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
PoorBest 
Written by Claudio Vella   
Mar 30, 2009 at 01:00 AM

 

Id  f ‘ Id

April, 2009

 

L-Erbgha,

01.04.09

1.45pm    Il-Kumitat ta’ l-Eko-Skola jiltaqa mal-Koordinatur.

Il-Hamis,

02.04.09

Jintlaqghu l-ahhar ordnijiet ghar-ritratti/Dvd  (Celebration Day).

Figolli,Qaghaq ta’ l-Appostli.

Qrar  P4, P5, P6.

Il-Gimgha

03.04.09

08.00 a.m   Laqgha ta’ l-Eko-Skola.

01.30 p.m   Quddiesa u kommemorazzjoni tad-Duluri

 

Is-Sibt,

04.04.09

Ir-Raba’ laqgha ma’ Trevor Zahra dwar il-kitba kreattiva.

 

 


It-Tnejn

06.04.09

1.00p.m Laqgha tax-xahar ghal Ms Borg (P1)2.00pm   Jitqassmu l-figolli, l-qaqghaq li kienu ordnati

It-Tlieta,

07.04.09

Jeans Day  Donazzjoni ta’ 0.50 euro cents jekk se tattendi liebes/liebsa casual l-iskola.

P6               imexxu l-Assembly, Genituri jistghu jattendu.

09.30am     Green talk mill-Birdlife Malta

10.30am     Tittella l-lotterija abbinata mal-kompetizzjoni ta’ Jum ic-Celebrazzjoni.

01.00pm  Tittella l-istatwa sabiha ta’ Kristu Rxoxt.

Illum hija l-ahhar Gurnata tat-Tieni Term (it-Term tax-

Xitwa)

L-Erbgha,

08.04.09

Jibdew il-vaganzi ta’ l-Ghid.

Studjaw!  Studjaw!  Studjaw!

It-Tlieta,

14.04.09

Gita ghall-Monti tal-Birgu u Bay Street.

€8.00 Kbar u €4.00  ( tfal sal-Form 5). Vapur inkluz fil-prezz. Biljetti mill-iskola.

Il-Hamis,

16.04.09

Bidu tat-Tielet Term, (it-Term tar-Rebbiegha). Dan jispicca l-Gimgha 26 ta’ Gunju.

Il-Gimgha,

17.04.09

Fit- 8.00am laqgha ta, Eko Skola.

Pizza u Pastizzi jew ‘Healthy Food’.

Fil-5.30pm Celebrazzjoni tal-kitba kreattiva ma’ Tevor Zahra waqt program apposta fis-sala ta’ l-iskola.Tfal, Genituri u hbieb huma mhegga biex jattendu.

 

It-Tnejn,

20.04.09

Fid- 9.30am Sports Day fil-Gozo Sports Complex flimkien ma l-iskejjel ta l-Gharb, Ghajnsielem, Kercem, Qala, Sannat, San Lawrenz u Zebbug.

Fis-7.00 pm Alison Attard (P5) ser tidher fuq Education 22 fil- Programm Rubini.

It-Tlieta,

21.04.09

K1 u K2 imexxu l-Assembly, Genituri jistghu jattendu.

Fil-5.00 pm repetizzjoni tal-Programm Rubini ( Education 22).

L-Erbgha,

22.04.09

It-tfal kollha jgibu l-ktieb favorit taghhom l-iskola fl-okkazzjoni ta’ Jum il-Ktieb.

Il-Hamis,

23.04.09

9.00am       P4 ser jiehdu t-2 doza ta’ l- MMR. Iridu jgibu l-ktieb tat-tilqim. Il-genituri ma’ hemmx bzonn li jattendu.

11.00am     Jum il-Ktieb. Il- lezzjonijiet jieqfu u kulhadd jaqra ktieb, magazine etc li jkun gab mill-librerija ghal kwarta.

Il-Gimgha

24.04.09

8.00am    Laqgha ta’l-Eko Skola.

8.45am    Multi-sensory Reading Session ma P4 u P5 dwar ‘Pajjizi’.

12.30 pm Laqgha tal-Kunsill Skolastiku.

Is-Sibt,

25.04.09

4.30pm    programm fuq ir-Radju Prekursur mtella’ mill-iskola taghna (Frekwenza 99.3FM stereo)

7.00pm    Repetizzjoni tal –programm Rubini (Education 22).

It-Tlieta

28 ta’ April

P1 u P2 imexxu l-Assembly.  Il-Genituri jistghu jattendu..

L-Erbgha,

29.04.09

9.00am     P4 Hands –On-Farming.

Il-Hamis,

30.04.09

8.45am      Laqgha ghall-genituri kollha fi hdan il-Kullegg t’Ghawdex organizzata mill-iskola taghna minn Dr Suzanne Piscopo.

10.45am     Dr Suzanne Piscopo tkellem lit-tfal tal-P3 u P4.

1.00pm      Titla’ l-Kompetizzjoni ghax-xahar ta’ April.

Notamenti

 

Kompetizzjoni bi premju

X’ser issir fl-iskola fit-30 ta’ April?

Zmien ghandkom sa’ l-Erbgha, 29-04-09.

 

Kors gdid ghat-tfal

P4,P5,P6 ser jigi organizzat kors gdid dwar kif wiehed jibni Komponiment. Min hu nteressat javvicina lill- kap ta’l-iskola u hu miftuh ghall-kulhadd.

 

Min irid jista’ jordna t-shirts bojod ta’l-uniformi bil-logo ta’l-iskola. Zmien ghandkom sal-Gimgha 17 t’April.

Link interessanti

Sibu din il-link ghal informazzjoni  dwar il-matematika fil-klassi http://skola.gov.mt/maths/resources.htm   

 

Grazzi u Tislijiet

Saviour Tabone

Kap ta’ l-Iskola.

Rosa Magro Primary School 
Xewkija, Gozo.
Helpdesk: 2155 6341
E-mail:
Website: http://schoolnet.gov.mt/xewkija
Blog: http://xewkija-ekoskola.blogspot.com


User Comments
Please login or register to add comments

Last Updated ( Apr 01, 2009 at 10:24 PM )
<Previous   Next>
Tuesday, 17 th May 2022
15:09 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org