Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 26 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Il-Banda Vizitazzjoni ta' l-Gharb taghmel il-marc tal-Hamrija
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 30, 2017 at 06:50 PM

Nhar l-Erbgha 21 ta' Gunju 2017 sar il-marc fl-inhawi tal-Hamrija li fih hadet sehem il-Banda Vizitazzjoni ta' l-Gharb. Fi tmiem il-marc l-istatwa ta' San Gwann Battista ittellet fuq il-pedistal taghha fost il-kant ta' l-innu marc.
( Ghal izjed ritratti ara il-Facebook Page tax-Xewkija.net )

DSC_3698-1024

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 02, 2017 at 12:37 PM )
Programm kbir mil-Banda Prekursur
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 30, 2017 at 06:44 PM

Nhar it-Tlieta 20 ta' Gunju 2017 komplew l-attivitajiet tal-Festa tal-Battista ghal din is-sena. Il-Banda Prekursur tellghet programm muzikali taht id-direzzjoni tas-Surmast Anthony Borg ( li din is-sena ghalaq 20 sena direttur tal-Banda ). Waqt il-programm indaqqu diversi siltiet  kif ukoll nqaw poeziji ta' l-okkazzjoni. Wara kien hemm riceviment ghal-bandisti u mistiedna distinti.
( Ghal izjed ritratti ara il-Facebook Page tax-Xewkija.net )

DSC_3444-1024

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 02, 2017 at 12:40 PM )
L-ewwel marc tal-gimgha tal-Festa
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 30, 2017 at 06:36 PM

Nhar it-Tnejn 19 ta' Gunju 2017, il-Banda prekursur ghamlet l-ewwel marc tal-gimgha tal-festa 2017. Dan kien il-marc maghruf bhala tal-Gibjun u beda mil-pjazza u spicca fit-tarf ta' Triq il-Kbira ( hdejn il-gibjun ) fejn l-istatwa ta' San Gwann ittellet fuq il-pedistal taghha fost il-briju u kant tal-poplu.
( Ghal izjed ritratti ara il-Facebook Page tax-Xewkija.net )

DSC_3153-1024

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 02, 2017 at 12:41 PM )
Ir-Ritratt tal-Gimgha (l- 24 Gimgha )
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jun 21, 2017 at 04:34 PM
Week 24
 Waqt il-hrug ta' San Gwann min-nicca
Festa 2017
 Photo : Frans Galea
Write Comment (0 comments)
HRUG TAL-ISTATWA TA’ SAN GWANN MIN-NICCA
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Jun 17, 2017 at 01:16 AM

Nhar il-Hamis 15 ta’ Gunju tajna bidu ghall-Festa ta’ San Gwann Battista 2017. Fil-5.15pm saret il-Quddiesa tal-ahhar Hamis ta’ San Gwann u l-ewwel jum tan-Novena, li tmexxiet minn Dun Charles Sultana, Kappillan ta’ San Lawrenz.  Imbaghad fit-8.30pm saret Velja ta’ talb bis-sehem taz-zghazagh li fiha sar il-Hrug tal-istatwa ta’ San Gwann Battista min-nicca. Fi tmiem il-Velja rapprezentanti tad-diversi Kumitati f’rabta mal-Festa offrew bukkett fjuri lil San Gwann. Ghall-ewwel darba din il-Velja kienet imxandra live stream.( Ghal izjed ritratti ara il-Facebook Page tax-Xewkija.net )

DSC_1715-1024
 DSC_1968-1024

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 02, 2017 at 12:41 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Friday, 20 th April 2018
04:56 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org