Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate

 

Add to Google

Like this page - Share It
Bookmark and Share
Counter
 
Visitors since 17 th April 2008
 
WHO'S ONLINE
We have 54 guests online
ip-location
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Velja ta' talb u l-hrug ta' San Gwann min nicca jifthu il-Festi tal-Battista ta' din is-sena
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 17, 2016 at 09:23 AM

      Il-bierah il-Hamis 16 ta' Gunju 2016 inghata bidu ghal-Festa ta' San Gwann Battista ta' din is-sena. Fil-Knisja Rotunda fit 8.30pm kien hemm velja ta' talb mmexxija miz-zghazagh u wara sar il-hrug ta' San Gwann Battista min nicca. Il-knisja Rotunda kienet ippakjata bin-nies kemm Xewkin u Ghawdxin. [ Ritratt : Frans Galea ] ghal izjed ritratti ara l-Facebook page tax-Xewkija.net jew Xewkijaparish. org.

 DSC_3498-1024
 L-Arc. Mons. Daniel Xerri jiftah
in-nicca ta' San Gwann

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 17, 2016 at 09:26 AM )
Hidma kbira bi preparazzjoni ghall-Festa ta' San Gwann Battista fix-Xewkija
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 16, 2016 at 09:53 AM

F'dawn il-jiem fix-Xewkija bosta Xewkin ghaddejin b'hidma kbira ghal-festa ta' din is-sena . Il-bierah ahna zorna diversi postijiet fejn gaddeja din il-hidna u rajna ix-xoghol siewi ta' bosta Xewkin.

20160615_201634-1024
 L-armar ta' l-Ark

 

Write Comment (0 comments)
Read more...
Illum jibdew il-Festi ta' San Gwann Battista fix-Xewkija
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 16, 2016 at 09:35 AM

    Illum il-Hamis 16 ta' Gunju 2016, jibdew ic-celebrazzjonijiet tal-Festa ta' San Gwann ghal din is-sena. Illum huwa l-ahhar Hamis ta' San Gwann kif ukoll l-ewwel jum tat-Tridu. Dal ghodu l-Arcipriet Mons. Daniel Xerri mexxa Quddiesa ghand is-sorijiet Klarissi , ir-Rabat b'talb specjali ghall-parrocca. Il-lejla fil 5,30pm ikun hemm il-Quddiesa ta' l-ahhar Hamis ta' San gwann bis-sehem tat-tfal u l-genituri. Imbaghad fit 8.30pm issir Velja ta' Talb fir-Rotunda fejn issir il-hrug tal-istatwa ta' San gwann minn nicca.Wara ikun hemmm il-barka Sagramentali..

arc16-6-16
 L-Arc. waqt il-quddiesa ta'  dalghodu

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 16, 2016 at 09:35 AM )
Ir-Ritratt tal-Gimgha ( l-24 Gimgha )
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jun 14, 2016 at 02:40 AM
Week24
 Tqieghid tas-salib tal-Koppla l-kbira
31 ta' Mejju 1970
 Photo: Charlie Azzopardi
Write Comment (0 comments)
Il-Programm tal-Festa ta' San Gwann Battista 2016
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 10, 2016 at 02:23 PM

Ghadu kif hareg il-programm dettaljat tal-Festi ad unur tal-Padrun tax-Xewkija San Gwann Battista. Il-festi jifthu nhar il-Hamis 16 ta' Gunju 2016 b'velja ta' talb fil-Knisja Rotunda u waral-hrug tal-istatwa ta' San Gwann min nicca. Din is-sena ser ikkollna seba baned Ghawdxin flimkien ma' banda min Malta. Il-Banda Prekursur tar-rahal taghna ser taghmel seba marci kif ukoll Programm muzikali u vokali.

Pr. Festa 2016 n1
 Pr. Festa 2016 n2
 Pr. Festa 2016 n3
 Pr. Festa 2016 n4
 Pr. Festa 2016 n5
 Pr. Festa 2016 n6

 

Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Sunday, 30 th April 2017
16:00 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org