Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate

 

Add to Google

Like this page - Share It
Bookmark and Share
Counter
 
Visitors since 17 th April 2008
 
WHO'S ONLINE
We have 96 guests online
We have 1 guest chatting
ip-location
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Jasal ix-Xewkija l-Orgni l-gdid tar-Rotunda
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 11, 2016 at 05:30 PM

Il-bierah il-Hamis 10 ta' Novembru 2016, ghal 4.30pm wasal ix-Xewkija l-Orgni il-gdid tal-Knisja Rotunda. L-orgni wasal Malta nhar it-Tlieta 8 ta' Novembru biex imbaghad wasal Ghawdex il-bierah. Jilqghu il-wasla ta' l-orgni kien hemm l-Arcipriet Mons. Daniel Xerri, Mons. Carmelo Mercieca, Dun Gorg Mervieca ,il-haddiema inglizi li ser jimmuntaw l-orgni. Noel Gallo li ddisinja l-orgni u ha hsieb ix-xoghol u hafna Xewkin li wara taw daqqa t'id biex jingarru il-partijiet kolla ghal-knisja. Ix-xoghol biex jingarr l-orgni ha madwar siegha u nofs u dritt wara l-haddiema bdew ix-xoghol delikat biex jarmaw l-orgni. Ix-xoghol mistenni iddum devirsi gimghat. [ Ghal izjed ritratti ara l-Facebook page tax-Xewkija.net ]

DSC_0691-1024
 DSC_0777-1024

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 11, 2016 at 05:32 PM )
Ir-Ritratt tal-Gimgha ( l-44 Gimgha )
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 11, 2016 at 03:45 PM
Week44
 L-istatwa titulari ta'
San Gwann Battista
 Photo: Frans Galea
Write Comment (0 comments)
Xewkija Tigers jitilfu kontra Orotary Youths
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 08, 2016 at 05:54 PM

        Nhar il-Hadd 6 ta' Novembru 2016, it-tim tax-Xewkija Tigers hargu telliefa kontra Orotary Youths 2-1 ( HT 1-0 ). Ix-Xewkin kellhom xi players neqsin u l-gol ghalihom wasal min Dene Shields. [ Ritratt: John Spiteri ]

 IMG_0096-1024

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 08, 2016 at 05:55 PM )
Illum ix-Xewkija Tigers jilghabu s-sitt loghba tal-Kampjonat
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 06, 2016 at 07:33 AM

    Illum il-Hadd 6 ta' Novembru 2016. it-tim tax-Xewkija Tigers jilghab kontra Oratory Youths fis-sitt loghba tal-Kampjonat. S'issa it-Tigers rebhu tlitt loghbiet u gew draw wahda biex ghandhom ghaxar punti u jinsabu fit-tielet post. Il-loghba ser tintlaghab fol-Gozo Sradium u tibda fit 3.00pm. Ahna nawguraw lix-Xewkija Tigers.

IMG_0047-1024

 

Write Comment (0 comments)
Fr. Trevor Sultana mahtur Arcipriet tal-Parrocca ta' l-Gharb
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 04, 2016 at 05:59 PM

    Illum il-Gimgha 4 ta' Novembru 2016 , Mons. Isqof Mario Grech hatar diversi arciprieti godda fid-Djocesi t'Ghawdex. Fost dawn hemm Fr. Trevor Sultana iben ix-Xewkija li gie mahtur Arcipriet tal-Parrocca tal-Vizitazzjoni ta' l-Gharb. Fr. Trevor ghex x-Xewkija kif ukoll hadem hafna fost iz-zghazagh fix-Xewkija. Wara li lahaq sacerdot huwa mar Ruma fejn kompla l-istudji tieghu biex wara rega lura Ghawdex fejn serva fil-Parrocca ta' Sannat. Huwa qaddes l-ewwel Quddiesa tieghu fir-Rotunda tax-Xewkija nhar il-Hadd 19 ta' Gunju 2011. Ahna nawguraw hafna lil Fr. Trevor f'din il-missjoni gdida tieghu.

Fr Trevor Sultana 1
 Fr. Trevor Sultana flimkien mal-familja
quddiem l-istatwa ta' San Gwann
nhar l-ewwel Quddies Sollenni tieghu

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 04, 2016 at 06:01 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Tuesday, 24 th October 2017
11:25 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org