Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 23 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Il-Banda Prekursur tiehu sehem fil-Festa ta' Sant'Antnin fil-Fontana
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Dec 05, 2017 at 03:38 PM

Nhar il-Hadd 3 ta' Dicembru l-Banda Prekursur hadet sehem fil-festa ta' Sant' Andrija gewwa l-Fontana, fejn akkumpanjat il-purcissjoni u l-istatwa artistika ta' Sant' Andrija b'marci religjuzi.

BFSA 1

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 06, 2017 at 04:01 PM )
Illum Xewkija Tigers jilghabu kontra Victoriosa Stars fil-Tazza FA Trophy
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Dec 03, 2017 at 02:50 PM

Illum il-Hadd 3 ta' Dicembru 2017, fil-grawnd ta' Kercem ix-Xewkija Tigers jilghabu it-tielet loghba fl-FA Trophy kontra Victoriosa Stars . Il-loghba ser tibda fis 2.00pm. Ahna nawguraw lit-Tigers.

XT

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 06, 2017 at 04:02 PM )
Ir-Ritratt tal-Gimgha ( l-47 Gimgha )
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 29, 2017 at 08:58 PM
Week 47
 Ritratt mil-isbah tar-Rotunda u
r-rahal tax-Xewkija
 Photo :Internet
Write Comment (0 comments)
Xewkija Tigers jghaddu ghas-Semi Finali tat-Tazza GFA wara li ghelbu lil Gharb Rangers
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 29, 2017 at 08:50 PM

Nhar il-Hadd 26 ta' Novembru 2017, it-tim tax-Xewkija Tigers ghadda ghas-semi tat-tazza GFA wara li ghelbu lil Gharb Rangers 4-1 wara l-hin barrani. Kienu Gharb li fethu l-iskor fit-tieni taqsima pero kien Joseph Mario Vella li gab d-draw. Wara li l-loghba marret ghal-hin barrani Xewkija skujaw tlitt gols min Thaigo Melo Dos Santos, Rodney Buttigieg u Luke Cilia.[ Ritratt : John Spiteri ]

IMG_9133-1024

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 29, 2017 at 08:59 PM )
Mario Borg huwa r-rebbieh ta' l-unur '' Gieh ix-Xewkija -2017 ''
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 27, 2017 at 08:35 PM

Mario Borg, rebbieh tal-Unur Gieh ix-Xewkija 2017, twieled fil-11 ta’ Dicembru 1967. Attenda l-iskola Primarja  tax-Xewkija u wara ghadda ghas-Seminarju Minuri. Ta’ sbatax –il sena beda l-kors ghal infermier gewwa l-Iskola tan-Nurses fi Gwardamangia. Lahaq Staff Nurse fl-1988 u sal-lum ghadu jipprattika din il-professjoni b’imhabba u dedikazzjoni kbira. Mario huwa mizzewweg lil Marthese u ghandhom tlett ulied.

 Ir-rahal tax-Xewkija hu l-ghozza ta’ Mario Borg u minn età zghira insibuh involut f’diversi ghaqdiet, kemm religuzi kif ukoll f’dawk ta’ natura socjo-kulturali. Ghadu sal-lum attiv hafna f’Radju Prekursur u fl-Ghaqda Drama, zewg ghaqdiet ferm ghal qalbu. Kif jistqarr huwa stess, ihossha ferm difficli li jirrifjuta li jaghti l-ghajnuna tieghu u jaqsam minn dak li jaf meta mitlub, aktar u aktar meta hija mehtiega biex tgholli ’l fuq l-isem tar-rahal tax-Xewkija.

 L-imhabba li ghandu lejn ir-rahal li fih trabba’ tidher l-aktar fl-ghadd kbir ta’versi poetici li huwa sawwar b’rabta max-Xewkija, ma’ cirkustanzi u avvenimenti li sehhew fiha u dwar il-qaddis Patrun, San Gwann Battista.  Kiteb ukoll il-lirika ghal diversi kanzunetti fosthom il-kliem kollu ghas-songs li Radju Prekursur hareg fl-2007 fuq CD li jgib l-isem ‘Gwanni ta’ Qalbi.

 Pero’ bla dubju ta’ xejn nistghu nghidu li l-lirika ghall-Musicals  ‘Grajjietna’ (2007) u ‘Rajtek Tinbidel’ (2017) huma l-akbar zewg xoghlijiet tieghu, xoghlijiet li mhux biss hargu mill-pinna versatili tieghu imma fuq kollox minn qalbu.

 Meta kont qed nikteb il-lirika ghall-Musicals, kont inhossni mahkum minn forza li ma nistax niddeskrivi u lanqas infisser. Illum nghid, li mhux jien ktibthom imma l-imhabba li ghandi tbaqbaq f’sidri lejn rahal twelidi u lejn San Gwann il-Battista.”  

DSC_1104-1024

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 29, 2017 at 09:51 AM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Monday, 10 th December 2018
10:27 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org