Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 8 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Il-Banda Prekursur fil-festa ta' Ghajnsielem.
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 01, 2019 at 12:53 PM

Ghal darba ohra, l-Banda Prekursur hadet sehem fil-Festa li tigi ccelbrata fir-rahal ta’ Ghajnsielem, f’ Ghawdex, Ad Unur U Gloria, Il-Madonna ta' Loreto. Nhar it-Tnejn, 26 ta' Awissu, 2019, il-Banda Prekursur flimkien mal-Banda San Joseph ta' Ghajnsielem ghamlet il-marc tal-hrug min-nicca tal-istatwa. Il-marc beda mi-tarf ta Triq Hamri, fejn spicca fil-Pjazza "Madonna Ta Loreto”. Il-banda kienet taht id-direzzjoni tal-Assistent Surmast Marvin Grech.

'Awwissu 2019.1-2000

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 01, 2019 at 12:54 PM )
Ir-Ritratt tal-Gimgha (l-34 Gimgha )
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 22, 2019 at 07:19 PM
week34
 Grup ta' Xewkin flimkien ma'
l-Arcipriet Mons. Daniel Xerri
li marru pelegrinagg l-Art Imqaddsa

 Photo : Xewkija Parish
Write Comment (0 comments)
Ir-Ritratt tal-Gimgha (it-33 Gimgha )
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 20, 2019 at 08:24 PM
week33last
 Ritratt mill-izbah tar-Rotunda  tax-Xewkija
 Photo : Kappa Vision
Write Comment (0 comments)
Il-Banda Prekursur fil-festa ta' San Lawrenz
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 11, 2019 at 11:19 AM

Nhar il-Gimgha 9 ta’ Awwisu 2019, il-banda Prekursur ippartecipat fil-festa ad unur ta’ San Lawrenz fir-rahal pittoresk ta’ San Lawrenz billi ghamlet il-marc tad-dimostrazzjoni li beda min Triq San Lawrenz fejn ghadda mat-toroq principali tar-rahal u spicca fil-Pjazza principali bid-daqq tal-Innu marc ta’ Joseph Vella,  hi u tielgha l-istatwa  fuq il-pedistal taghha fost il-briju ta’ Lawrenzjani.

'Awwissu%202019

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 22, 2019 at 07:09 PM )
Il-Banda Prekursur taghmel il-marc ta' fil-ghodu tal-Festa tal-Qala
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Aug 08, 2019 at 08:00 PM

Nhar il-Hadd 4 ta’ Awwissu 2019, il-Banda Prekursur tax-Xewkija hadet sehem fil-marc ta' filghodu fil-festa ta' San Guzepp li ssir fir-ra?al tal-Qala. Il-banda li kienet taht id-direzzjoni tas-Surmast Direttur taghha Mro Mark Gauci bdiet il-marc minn Triq il-Belvediere tal-Qala, fejn ghaddiet ghal Triq Patri Guzeppi Portelli,Triq L-Imgarr u spiccat fil-Pjazza San Guzepp fost id-daqq tal-marci tant popolari flimkien ma  l-innu marc lill San Guzepp   tas-surmast Vincenzo Ciappara.

  ' Awwissu 2019 Qala.2-2000

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 08, 2019 at 08:00 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Sunday, 19 th September 2021
22:20 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org