Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate

 

Add to Google

Like this page - Share It
Bookmark and Share
Counter
 
Visitors since 17 th April 2008
 
WHO'S ONLINE
We have 55 guests online
ip-location
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Teatru Govanni - Applikazzjonijiet ghal Auditions
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Apr 03, 2016 at 04:26 PM

 “Rajtek Tinbidel” hu dramm muzikali li se jikkomemora l-grajjiet principali li sehhew fir-rahal tax-Xewkija dan l-ahhar nofs seklu; mit-tqeghid tas-salib fuq il-lanterna l-kbira fil-31 ta' Mejju 1970, mument li ghalaq il-fazi tal-bini tar-Rotunda, sal-inawgurazzjoni tal-orgni l-gdid li se jsehh aktar tard din is-sena.

Ghandna bzonn numru mdaqqas ta’ kantanti ta’ kull età ghal dan id-dramm muzikali li se jittella’ fil-knisja Rotunda tax-Xewkija f’Mejju 2017 fl-okkazjoni tal-hamsa u sittin sena mit-tqeghid tal-ewwel gebla ta’ dan l-istess tempju, l-ghoxrin sena mit-twaqqif tar-radju tal-komunità “Radju Prekursur” u l-ghaxar snin mill-produzzjoni tal-musical storiku “Grajjietna”.

Wiehed jista jnizzel l-applikazzjoni min hawn - http://www.xewkija.net/mb/images/stories//auditionsform.pdf 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 03, 2016 at 04:31 PM )
Wara li tilfu l-Finali tat-Tazza KO llum Xewkija Tigers jerghu jilghabu kontra Kercem Ajax
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 03, 2016 at 03:02 AM

       Wara li nhar il-Hamis 31 ta' Marzu 2016 , Kercem Ajax ghelbu lix-Xewkija Tigers 3-0 (HT 2-0) fil-finali tat- Tazza KO llum iz-zewgt timijiet jilghabu kontra xulxin fl-loghba tal Kampjonat ta' l-ewwel divizzjoni. Hija haga certa li l-moral ta' Kercem ser ikun gholi ghal din il-loghba fil-waqt li it-Tigers iridu jzidu hafna fl-isforzi taghhom jekk iridu jiksbu rizultat tajjeb. Il-loghba ser tintlaghab fil-Gozo Stadium u tibda fl-4.00pm .

XT logo
 L-Arma tax-Xewkija Tigers

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 03, 2016 at 03:02 AM )
Il-Festi tal-Gimgha Mqaddsa fix-Xewkija
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Mar 30, 2016 at 12:59 AM

        Matul il-Gmgha li ghaddiet fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija saru ic-celebrzzjonijiet marbuta maz-zmien tal-Gimgha Mqaddsa.Il-festi bdew il-Hadd 20 ta' Marzu bil-Funzjoni ta' Hadd il-Palm u komplew il-Hamis bil-Hasil tar-Riglejn li din is-sena kien hemm koppji hemm koppji mizzewga ghal-ewwel darba. Imbaghad kien hemm il-visti tas-Sapulklu kif ukoll sar it-tberik tal-Wirja ta' l-ahhar cena mil-Arcipriet Daniel Xerri. Il-Gimgha mijiet ta' nies honqu ir-Rotunda ghal-Funzjoni ta' l-Addorazzjoni tas-Salib biex imbaghab is-Sibt u l-Hadd bdew ic-celebrazzjonijiet ta' l-Ghid il-Kbir.

DSC_0142-1024
DSC_0493-1024
 DSC_0712-1024 DSC_0289-1024
 DSC_0841-1024 DSC_0821-1024
 DSC_0881-1024 DSC_1290-1024
 DSC_1531-1024 DSC_1572-1024

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 30, 2016 at 01:29 AM )
Ir-Ritratt tal-Gimgha ( it-13 Gimgha )
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Mar 29, 2016 at 12:52 AM
Week13
 Ritratt min gewwa tar-Rotunda waqt
il-Funzjonijiet tal-Gimgha Mqaddsa
2016
 Photo: Charlie Azzopardi
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 29, 2016 at 01:05 AM )
Ser jittella musical kbir fuq ix-Xewkija bl-isem '' Rajtek Tinbidel ''
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Mar 26, 2016 at 03:29 AM

         Bdew il-preparamenti biex ghas-sena 2017 jittella Musical Kbir fuq ix-Xewkija bl-isem '' Rajtek Tinbidel ''. Dan mistenni jittella fil-Knisja Rotunda u diga twaqqaf kimitat li beda l-hidma biex  jinstabu l-kantanti. [ Informazzjoni u ritratti: John Attard ]

Avviz - Malti-1024
 Notification - English-1024

 

Auditions Form-2-1024
 Auditions Form-3-1024
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 03, 2016 at 10:38 AM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Sunday, 30 th April 2017
15:56 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org