Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate

 

Add to Google

Like this page - Share It
Bookmark and Share
Counter
 
Visitors since 17 th April 2008
 
WHO'S ONLINE
We have 16 guests online
ip-location
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Maria Pia Saliba u Xewkija Tigers fost il-protoganisti tas-Serata Sports Awards
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 03, 2016 at 10:22 AM
     Nhar is-Sibt 30 ta' April 2016 ittellet is-serata ta' l-ghoti ta' l-ahjar sportivi Ghawdxin organizzat mil-Gozo Sports Board. Fost il-Premijiet li nghataw kien hemm premju specjali lil Maria Pia Saliba ghas-success u unur li ghamlet meta ftit taz-zmien ilu hadet sehem b' success f' turnament li sar barra minn pajjizzna mill Special Olympica. Infatti Marija Pia li hija mix-Xewkija u toqghod ix-Xewkija rebhet tlett midali ( Deheb, Fidda u bronz ) biex saret l-ewwel Ghawdxija li rebhet midalji olimpici. Barra dan it-Tim tax-Xewkija Tigers rebah l-unur tat-Tim tas-Sena wara  is-successi ta' l-istagun li ghadda mit-Tigers. Ahna nifirhu kemm lil Matia Pia kif ukoll lix-Xewkija Tigers ghal dawn is-successi u l-unur li ghamlu ghalihom u ghax-Xewkija.
Maria Pia
 simon
 
 
 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 07, 2016 at 09:56 AM )
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu?
User Rating: / 0
Written by Mario Borg   
May 01, 2016 at 08:53 AM
 3
Jien lil Gwanni, ghax inhobbu?
Ghax twelidt fir-rahal tieghu?
Jew ghax jiena minn ckuniti,
trabbejt taht id-dell ta’ drieghu?

Jien lil Gwanni, ghax inhobbu?
Ghax kif zghir lilu gejt muri?
Ghax mis-sbieh sa tard flghaxija,
tambru fuqu l-genituri?

Jien lil Gwanni, ghax inhobbu?
Ghaliex tieghu ghandna xbieha,
illi f’Gunju ta’ kull sena,
nghaddu nduru t-toroq biha?

Jien lil Gwanni ghandi nhobbu,
ghax ta’ Kristu hu l-habib,
u jekk nimxi fuq taghlimu,
f’hajti ‘l Kristu jien insib.

Mario Borg
4 ta’ Mejju 2016
 


Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 01, 2016 at 08:54 AM )
Illum il-Finali tat-Tazza GFA bejn Xewkija Tigers u Ghajnsielem
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 01, 2016 at 02:32 AM

        Meta l-istagun tal-Futbal f'Ghawdex riesaq lejn t-tmiem , illum il-Hadd 1 ta' Mejju 2016 tintlaghab il-Finali tat-Tazza GFA bejn ix-Xewkija Tigers u Ghajnsielem. Din ser tintlaghab fil-Gozo Stadium u tibda fl-4.00pm. Ahna nawguraw lix-Xewkija Tigers.

XT 27-4-16
 It-tim tax-Xewkija Tigers kif beda
l-loghba tas-Semi Finali kontra SKVW

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 01, 2016 at 02:34 AM )
Hallini Nigi Ghandek
User Rating: / 0
Written by Mario Borg   
Apr 30, 2016 at 12:38 PM
 
 2
Dak wiccek isahharni,
niccassa nhares lejk;
Li nista’ gewwa n-nicca
jien nghaddi s-sena hdejk.

Nisimghek tirrakkonta
minn x’hiex inti ghaddejt,
biex nifhem kemm lil Kristu
tul hajtek mort habbejt.

U jiena noqghod nghidlek
b’ta hajti l-ghawg, l-inkwiet,
il-morr, id-dieq, kull weggha,
ta’ mohhi l-hsibijiet.

Hallini nigi ghandek,
hallini nersaq qrib;
Dak wiccek iserrahni,
u l-hena f’qalbi jgib.

Mario Borg
20 ta' April 2016

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 01, 2016 at 08:42 AM )
Ix-Xewkija Tigers jghaddu ghal-Finali tat-Tazza GFA
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 30, 2016 at 02:14 AM

      Ghada il-Hadd 1 ta' Mejju 2016, it-tim tax-Xewkija Tigers ser jilghab fil-Finali tat-Tazza GFA kontra Ghajnsielem wara li l-Erbgha ghelbu lil SKVW 1-0 ( HT0-0 ) bil-gol jasal fi tmiem il-loghba min Tiago Melo Dos Santos.

T.Melo Dos Santos
 Tiago Melo Dos Santos

 

Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Thursday, 24 th August 2017
07:59 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org