Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 22 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Ir-Ritratt tal-Gimgha (l- 24 Gimgha )
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jun 21, 2017 at 04:34 PM
Week 24
 Waqt il-hrug ta' San Gwann min-nicca
Festa 2017
 Photo : Frans Galea
Write Comment (0 comments)
HRUG TAL-ISTATWA TA’ SAN GWANN MIN-NICCA
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Jun 17, 2017 at 01:16 AM

Nhar il-Hamis 15 ta’ Gunju tajna bidu ghall-Festa ta’ San Gwann Battista 2017. Fil-5.15pm saret il-Quddiesa tal-ahhar Hamis ta’ San Gwann u l-ewwel jum tan-Novena, li tmexxiet minn Dun Charles Sultana, Kappillan ta’ San Lawrenz.  Imbaghad fit-8.30pm saret Velja ta’ talb bis-sehem taz-zghazagh li fiha sar il-Hrug tal-istatwa ta’ San Gwann Battista min-nicca. Fi tmiem il-Velja rapprezentanti tad-diversi Kumitati f’rabta mal-Festa offrew bukkett fjuri lil San Gwann. Ghall-ewwel darba din il-Velja kienet imxandra live stream.( Ghal izjed ritratti ara il-Facebook Page tax-Xewkija.net )

DSC_1715-1024
 DSC_1968-1024

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 02, 2017 at 12:41 PM )
Radju Prekursur jaghlaq ghoxrin sena
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 15, 2017 at 09:32 PM

    Nhar it-Tlieta, 13 ta' Gunju fil-5.30pm l-Arcipriet Mons. Daniel Xerri mexxa quddiesa ta' Radd il-Hajr fl-okkazjoni tal-20 anniversarju minn meta Radju Prekursur beda jxandar.  Kien proprju fit-13 ta' Gunju 1997 li Radju Prekursur xandar ghall-ewwel darba mis-sala ta' fuq is-Sagristija fil-Knisja Rotunda.  Ghal din il-quddiesa attendew diversi persuni li qed joffru s-servizz volontarju taghhom biex Radju Prekursur ikun jista' jwassal il-programmi tieghu lis-semmiegha tieghu.  Fil-kelmtejn li ghamel l-Arcipriet tkellem dwar l-importanza tas-servizz li joffri Radju Prekursur specjalment lill-morda u l-anzjani li ma jistghux johorgu minn djarhom.  Filwaqt li rringrazzja lil dawk kollha li matul dawn l-ghoxrin sena offrew sieghat twal ta' hidma b'mod volontarju, huwa appella wkoll biex aktar persuni joffru s-servizz volontarju taghhom biex Radju Prekursur ikun jista' jkompli joffri s-servizz tieghu lis-semmiegha tieghu.  Waqt il-quddiesa tqasmet ukoll tifkira tal-okkazjoni lil dawk kollha prezenti.

DSC_1631-1024

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2017 at 09:33 PM )
Illum tibda l-Festa ta' San Gwann Battista fix-Xewkija
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 15, 2017 at 07:45 AM

Illum il-Hamis 15 ta' Gunju 2017 jibdew il-festi ad unur ta' San Gwann Battista fix-Xewkija. Fit 8.30pm fil-Knisja Rotunda issir velja ta' talb miz-zghazagh li fija issir il-hrug min-nicca tal-vara ta' San Gwann fost il-kant ta' innijiet u l-ferh tal-poplu Xewki.

 hrug 2016

 

 

Write Comment (0 comments)
Ir-Ritratt tal-Gimgha (it- 23 Gimgha )
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 07, 2017 at 06:34 PM
Week23
 Armar tal-Festa fil-pjazza tax-Xewkija
 Photo : Frans Galea
Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Monday, 10 th December 2018
11:38 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org