Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate

 

Add to Google

Like this page - Share It
Bookmark and Share
Counter
 
Visitors since 17 th April 2008
 
WHO'S ONLINE
We have 39 guests online
ip-location
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Jum Ix-Xewkija 2008
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 22, 2008 at 12:42 PM

       Illum is-Sibt ser jibdew l-attivitajiet biex ifakkru it- 330 sena mit-twaqqif tal-Parrocca tax-Xewkija. Infatti dal-ghodu fil-ground sintetiku ta' l-iskola tax-Xewkija sar Festival ta'  Football ghat-tfal ta' taht it-tnax il-sena. Imbaghad il-lejla ser jittella il-programm organizzat mill-Kunsill lokali li barra l-programm muzikali mill-Banda Prekursur ser ikun hemm l-ghoti ta' certifikati u kotba kif ukoll l-ghoti ta' gieh ix-Xewkija 2008. { Ritratt: Frans Galea }

jx1

 Jum ix-Xewkija 2008

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 22, 2008 at 11:11 PM )
Aktar Xoghol Fil-Kazin tal-Banda Prekursur
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Nov 21, 2008 at 07:08 PM

       Dan l-ahhar gimghat kompla x-xoghol fil-Kazin tal-Banda Prekursur qabel il-festa ta' San Gwann. Infatti issa qed tigi irrangata l-kamra ta' hdejn il-bar fejn qed jigu miksija l-hitan kif ukoll qed isir s-sufitt tal-kamra. Ix-xoghol qed isir minn diversi voluntiera fosthom membri tal-kumitat u bandisti. { Ritratti: Frans Galea }

kb1

 Joseph Spiteri u Darren Pace waqt ix-xoghol

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 21, 2008 at 07:10 PM )
Read more...
Taghrif Dwar l-Arcipriet Pietru Pawl Ciantar Fuq Gurnal Lokali
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Nov 20, 2008 at 06:19 PM

       Fil-gazzetta "Il-Mument" ta' nhar il-Hadd 16 Ta' Novembru kien hemm artiklu dwar gheluq il-mitt sena mill-mewt ta' l-Arcipriet tax-Xewkija Pietru Pawl Ciantar. Dan l-artiklu miktub minn Fr. Geoffrey G. Attard fih bosta taghrif dwar it-twaqqif tal-parrocca tax-Xewkija{ l-ewwel wahda f'Ghawdex}, kif ukoll dwar l-Arcipriet Ciantar li kien l-ewwel kappilan li gie moghti it-titlu ta' Arcipriet mill-Papa Ljun XIII fl-10 ta' Frar 1893. Fl-artiklu hemm ukoll taghrif dwar il-familja Ciantar u r-rabta taghha max-Xewkija udwar postijiet ta' nteress fix-Xewkija.

 arppc

 L-Artiklu dwar l-Arcipriet Ciantar

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 20, 2008 at 06:23 PM )
Ir-ritratt tal-gimgha (Week 47) - Il-Knisja tax-Xewkija mil-boghod
User Rating: / 1
Written by Claudio Vella   
Nov 16, 2008 at 01:00 AM
DSC00007
Il-Knisja tax-Xewkija mil-boghod

Ritratt: Joseph Zammit

Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tkabbar.
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 17, 2008 at 10:07 PM )
Il-Club il-Gdid Jigi Nnawgurat Fi Ftit Taz-Zmien Iehor
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 10, 2008 at 07:38 PM

      Wara diversi xhur ta' xoghol kontinwu mill-kumitat, supporters u haddiema ohra nistghu nghidu li issa l-Bar il-Gdid tax-Xewkija Tigers jinsab fit-truf tieghu u mistenni li dalwaqt tithabbar id-data ta' l-inawgurazzjoni tieghu. Infatti f'dawn l-ahhar jiem zdiedet il-hidma minn diversi supporters u haddiema taht id-direzzjoni tal-president is-Sur Jeffrey Farrugia biex fi ftit tal-jiem ohra kollox ikun komplut. Kull min qed izur il-post qed jibqa impressjonat bix-xoghol rikk u professjonali li sar. { Ritratti: Frans Galea }

clb1

Is-Saqaf tal-Bar il-Gdid tax-Xewkija Tigers 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 22, 2010 at 09:46 PM )
Read more...
<< Start < Previous 101 102 103 104 105 Next > End >>

Friday, 24 th November 2017
00:53 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org