Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 19 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Ir-Ritratt tal-Gimgha ( Week 7 ) Il-Knisja tax-Xewkija mit-triq tax-Xaghra
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Feb 15, 2009 at 10:12 PM

 

week7

 Il-Knisja tax-Xewkija mit-triq tax-Xaghra

     Photo : Daniel Borg

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Feb 15, 2009 at 10:16 PM )
Ikla fil-Kazin tal-Banda mill-Kumitat Zaghzagh Xewkin
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Feb 14, 2009 at 06:48 PM

       Ilbierah nhar il-Gimgha 13 ta' Frar saret ikla organizzata mill-Kumitat Zaghzagh Xewkin fil-Kazin tal-Banda Prekursur.  Hafna nies attendew ghal din l-attivita' imtella' minn dawn iz-zaghzagh li jistinkaw hafna ghall-festa ta' San Gwann Battista. [ Ritratti; Jason Attard ]

ikzf1

 Waqt l-Ikla organizzata miz-Zghazagh

Write Comment (1 comments)
Last Updated ( Feb 16, 2009 at 08:16 PM )
Read more...
Success ghal zewg sidien Xewkin taz-zwiemel
User Rating: / 4
Written by Frans Galea   
Feb 13, 2009 at 06:26 PM

       Nhar il-Hadd 8 ta' Frar kienet gurnata mill-aqwa ghad-dilettanti taz-zwiemel tat-trott Xewkin.  Infatti zewgt izwiemel ta' sidien Xewkin gew l-ewwel fit-tigrijiet taghhom.  l-ewwel success inkiseb mid-debba Rybo Juvel ta' Paul Attard  fil-klassi Bronze.  Id-debba Rybo Juvel kienet misjuqa mill-Ghawdxi Julian Farrugia.  It-tieni success inkiseb miz-ziemel Kamis de l'Eveche fil-korsa numru sebgha riservata ghall-klassi Premier.  Iz-ziemel kien misjuq minn sidu stess, Salvu Vella.

 

 1037[1]

 Salvu Vella jirbah fuq Kavis de L'Eveche

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Feb 14, 2009 at 01:00 PM )
Read more...
Xewkija Tigers ta' taht l-14-il sena jitilfu loghba ohra
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Feb 12, 2009 at 06:16 PM

        Nhar il-Hadd 8 ta' Frar it-tim ta' taht l-14-il sena tax-Xewkija tilef loghba ohra fic-Championship Pool meta safa' meghlub min-Nadur Yougsters 5-1.  Il-gowl tax-Xewkija gie skurjat minn Gennaro Hili.  Sadattant, il-loghba li kellu jilghab illum it-tim tax-Xewkija Tigers kontra Zebbug Rovers giet posposta ghal nhar it-Tlieta 17 ta' Frar fil-5.30pm . [ Informazzjoni u ritratti : John Spiteri ]

 xewnad1

 Azzjoni waqt il-loghba ta' U14

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Feb 12, 2009 at 07:49 PM )
Read more...
Jirrankaw il-provi tad-Dramm " Irbahtli "
User Rating: / 5
Written by Frans Galea   
Feb 11, 2009 at 10:36 PM

       Aktar ma joqrob iz-zmien ghad-Dramm " Irbahtli " li ser jittella fit-Teatru " Govanni " tac-Centru Parrokjali tax-Xewkija aktar qed jizdiedu il-laqghat li atturi u l-producers flimkien ma'nies ohra qed ikkollhom. Infatti l-atturi kollha qed jiltaqghu kull nhar ta' Hadd fil-ghodu kif ukoll fi granet ohra matul il-gimgha. Issa hareg il-Poster ta' dan il-Dramm li huwa vera artistiku u attrejenti. Dan id-dramm ghandu kitba ta'  Dun Guzepp  Tabone fil-waqt li id-direzzjoni ser tkun ta'  Johnny Attard. [ Ritratti : Frans Galea ]

postirbahtli

 Il-Poster tad-Dramm " Irbahtli "

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Feb 11, 2009 at 10:38 PM )
Read more...
<< Start < Previous 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 Next > End >>

Tuesday, 11 th December 2018
03:17 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org