Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 4 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Rebha kbira ghal Xewkija Tigers fuq Gharb Rangers
User Rating: / 4
Written by Frans Galea   
Apr 04, 2009 at 09:48 PM

      Nhar l-Erbgha 1 t'April 2009, it-tim tax-Xewkija Tigers kiseb rebha kbira kontra Gharb Rangers meta ghelbuhom 5-0.  Sa tmiem l-ewwel taqsima, l-iskor kien diga' 3-0 u ghat-Tigers skurjaw Christian Bugeja (3 gowls), Rodney Buttigieg (gowl) u Joseph Cefai (gowl). [Informazzjoni u Ritratti: John Spiteri ]

 xgh1

 Azzjoni mil-loghba
Xewkija Tigers vs Gharb Rangers

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 06, 2009 at 07:22 PM )
Read more...
Il-Purcissjoni tad-Duluri
User Rating: / 6
Written by Claudio Vella   
Apr 04, 2009 at 07:03 AM

 

Duluri

      Bhas snin l-imghoddija, illejla saret ukoll il-purcissjoni paegent tad-Duluri.  Il-purcissjoni tikkonsisti fis-seba' Duluri tal-Madonna.  Fil-purcissjoni jiehdu sehem xejn inqas minn 500 persuna fosthom karattri Bibblici kif ukoll is-sehem tal-Banda Prekursur.  Il-purcissjoni ddur mat-triqat tar-rahal tax-Xewkija, fejn imbghad tintemm fil-pjazza.

Ikklikkja "Read More" ghal iktar ritratti.

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 06, 2009 at 07:25 PM )
Read more...
Velja ta' Lejliet il-Festa tad-Duluri Fir-Rotunda
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 03, 2009 at 04:50 PM

        Il-bierah il-Hamis seret il-Velja ta' Lejliet il-Festa tad-Duluri li issa ilha issir ghal-dawn l-ahhar sentejn mil-group tal-Kitarri. Kienu bosta ix-Xewkin kemm zghazagh u kbar li marru ghal din il-laqgha ta' talb fejn kien hemm talb, kant u power point. Il-Velja spiccat bil-Barka sagramentali mill-Arcipriet Mons Carmelo Mercieca. [ Ritratti Frans Galea ]

vld1

 Waqt il-Velja ta' lejliet id-Duluri

Write Comment (0 comments)
Read more...
Attivita shieha fi preparazzjoni ghal-Purcissjoni tad-Duluri
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 03, 2009 at 04:29 PM

       Dal-ghodu fil-Knisja Rotunda kif ukoll fic-Centru Parrokjali kien hemm attivita shieha minn diversi nies li kienu qed jippreparaw ghal-Purcissjoni Peagent tad-Duluri li mistennija tibda hierga ninn hawn u ftit tas-sieghat ohra. Infatti Paul Attard flimkien ma diversi helpers kienu jzejjnu il-Knisja bil-ward kif ukoll l-istatwa artistika ta' Marija Addolorata giet imzejjna b'bukketti tal-ward quddiema. Minn nahha l-ohra Guzeppi Mercieca flimkien ma' group ta'zfgazagh kienu jippreparaw l-ilbies tal-personaggi ( fuq mitejn ) li ser jiehdu sehem fil-Purcissjoni tal-lejla. It-temp ukoll din is-sena jidher li ser ikun bnazzi minghajr rih. Hu mistenni li bosta Ghawdxin u Maltin jigu biex jassistu ghal-din il-purcissjoni devota.  [ Ritratti: Frans Galea ]

pd1(1)

L-Istatwa tad-Duluri
tax-Xewkija 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 04, 2009 at 09:29 PM )
Read more...
Ghada tigi ccelebrata l-Festa Ghaziza tad-Duluri
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Apr 02, 2009 at 06:04 PM

       Ghada l-Gimgha l-Knisja Kattolika ticcelebra l-Festa tad-Duluri. Fir-rahal taghna tax-Xewkija hawn devozzjoni kbira lejn id-Duluri. Infatti l-purcissjoni devota tad-Duluri ilha ssir bosta snin,  pero ghal-dawn l-ahhar tletin sena w aktar, il-purcissjoni hadet forma ta' peagent fejn nistghu nghidu li l-poplu kollu jkollu xi sehem f'din il-purcissjoni devota. Il-lejla l-group tal-Kitarri ser jaghmel Velja ta' talb ta' lejliet id-Duluri w ghalija mistennija jattendu bosta Xewkin , kemm zghazagh kif ukoll adulti. Il-Quddiesa Solenni tibda fis-6:15pm u l-purcissjoni tibda hierga fis-7:30pm.[ Ritratti: Frans Galea ]

 apr004

 Salib Kbir li jintrama fuq
l-Artar Maggur tar-Rotunda

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 03, 2009 at 11:17 PM )
Read more...
<< Start < Previous 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Next > End >>

Sunday, 5 th July 2020
12:57 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org