Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 5 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Il-Knisja Tax-Xewkija
User Rating: / 2
Written by Mario Borg   
Apr 22, 2009 at 05:39 PM

Poezija ta' Omar Camilleri
miktuba fit-12.1.1993

Xewkija
Bejn Ghajnsielem lejn ir-Rabat,
Inti w tiela mill-Imgarr
Fin-nofs hemm dik ir-Rotunda
ferm  maghrufa minn kulhadd.

Ir-Rotunda tax-Xewkija,
l-akbar f' Ghawdex hija zgur
li sabiex taraha sewwa
Dawramejt ikollok tmur.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 22, 2009 at 05:41 PM )
Read more...
Preparamenti Kbar ghal-" Gozo Talent Festival "
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 21, 2009 at 05:16 PM

       Matul din il-gimgha il-Kumitat Zghazagh Xewkin kien ghaddej bil-preparamenti ghal "Gozo Talent Festival" li ser jittella nhar is-Sibt fit-Teatru Govanni tac-Centru Parrokjali Xewkija. Qed isir xoghol kbir fuq il-palk u anke fuq id-dwal. Ghada ser isiru il-provi ghall-kantanti kollha. Numru sabih ta' kantanti zghazagh applikaw biex jiehdu sehem din is-sena.

poster%20compressed 

 Il-Poster tal-Festival ta' din is-sena

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 21, 2009 at 10:37 PM )
Il-Banda Prekursur tirrekordja l-marci l-godda
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Apr 20, 2009 at 10:50 PM

      Nhar is-Sibt 18 ta' April il-Banda Prekursur irrekordjat sett ta' marci godda li ser iddoqq fil-festa ta' San Gwann ta' din is-sena. Il-banda kienet taht id-direzzjoni tas-Surmast Anthony Borg u l-recording sar fit-Teatru Govanni tac-Centru Parrokjali tax-Xewkija. Ir-recording sar minn John Cauchi u issa mistenni li jsiru l-ahhar irtokki biex imbaghad fi ftit tal-gimghat ohra tohrog ufficjalment ic-CD il-gdida. [Ritratti : Frans Galea ]

rb1

 Waqt ir-recording tal-marci godda
mill-Banda Prekursur

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 21, 2009 at 10:38 PM )
Read more...
Picture of the Week ( Week 16 )
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Apr 19, 2009 at 05:07 PM

 

week16

 Pjanta tax xewk bil-Wied ta'
Mgarr ix-Xini fuq wara

 Ritratt : Charlene Debrincat

Write Comment (0 comments)
Flokkijiet ta’ l-okkazjoni ghall-partita bejn Xewkija Tigers u Xaghra Utd
User Rating: / 1
Contributed by Joseph   
Apr 19, 2009 at 01:29 PM

       Gew iddisinjati flokkijet ghas-supporters biex jintlibsu ghall-loghba imsemmija li se tkun il-Hadd 26 ta’ April fl-4:00pm.  Kull min jixtieq jakkwista wiehed minn dawn il- flokkijiet jista' jikkuntatja lil xi membru tal-Kumitat tax-Xewkija Tigers jew icempel fuq in-numru 79284396.  In-numru ta’ flokkijiet huwa vera limitat.  

 flokk1
     Il-flokk il-gdid    Il-Flok Il-Gdid                           

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Apr 21, 2009 at 05:42 PM )
<< Start < Previous 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Next > End >>

Sunday, 27 th September 2020
16:32 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org