Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 1 guest online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
L-ahhar preparamenti ghad-Dramm "IRBAHTLI"
User Rating: / 3
Written by Frans Galea   
Mar 14, 2009 at 04:21 PM
      Bhalissa ghaddejja l-ahhar rankatura fil-preparazzjonijiet ghad-dramm kolossali IRBAHTLI!.  Hekk kif wasalna fl-ahhar jiem qabel ma tittella' din il-produzzjoni, l-atturi qed jiltaqghu b’mod regolari kwazi kuljum. Hemm hegga kbira fost l-atturi, u dan jidher bic-car mill-bosta suggeriment li qed isiru minnhom infushom. Ghaddej xoghol kbir min- naha ta' l-artist Xewki Paul Falzon li ghal darb'ohra hu inkarigat mix-xenarju ta’ dan id-dramm, liema xenarju tant jixraq lil din il-produzzjoni u li zgur se jkun hemm kummenti mill-isbah fuqu.  Bhalissa t-tim tal-produzzjoni qed jaghmel l-ahhar arrangamenti necessarji fosthom ir-reklamar ta' l-istess produzzjoni.  Zgur li bhalma kienet ta’ success il-produzzjoni L-INGASSA, ghal darb'ohra l-Ghaqda Drammatika Xewkija ser toffri produzzjoni ohra mill-aqwa. Titilfux dan ic-cans li taraw it-talent Ghawdxi fl-aqwa tieghu b’mod partikolari dak Xewki fid-drama u fl-arti. 

Ghal aktar informazzjoni fuq din il-produzzjoni zuru s-sit ta' l-Ghaqda www.teatrugovanni.org  [ Informazzjoni: Charles Borg Ritratti: Luke Galea ]

 irb1

 L-Artist Xewki Paul Falzon ippitter
xena ghad-Dramm Irbahtli

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 16, 2009 at 07:57 PM )
Read more...
It-Tigers ikomplu bil-mixja pozittiva
User Rating: / 0
Contributed by Joseph Attard   
Mar 13, 2009 at 08:21 PM

                      Nhar il-Hamis 12 ta' Marzu, Xewkija Tigers irregistraw it-tieni rebha konsekuttiva fit-tielet u l-ahhar rawnd tal-Kampjonat GFA tat-Tieni Divizjoni.  Din l-ewwel rebha ta' 2-0 fuq Munxar Falcons fi tliet konfronti li ntlaghbu dan l-istagun, kienet wahda sofferta imma meritata.  Iz-zewg gowls li ddedidew il-loghba waslu lejn l-ahhar hinijiet wara pressjoni qawwija mit-Tigers, specjalment fit-tieni taqsima.  Il-gowls waslu miz-zewg attakkanti prolifici, Rodney Buttigieg u Christian Bugeja.  B'din ir-rebha gie msahhah it-tieni post fil-klassifika b'cans tajjeb li jintrebah dan il-kampjonat.[ Ritratti: John Spiteri ]

xewtig0809

 Xewkija Tigers 2008/09

              

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 14, 2009 at 04:53 PM )
Read more...
Rebha ohra ghad-Debba Rybo Juvel ta' Paul Attard
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Mar 12, 2009 at 02:49 PM

             Nhar is-Sibt 7 ta' Marzu id-debba Rybo Juvel ta' Paul Attard  kisbet rebha ohra fil-klassi Bronze fit-tigrijiet li saru fil-Marsa. Id-debba kienet misjuqa mill-gerrej Ghawdxi Julian Farrugia.

1032[1]

 Id-Debba Rybo Juvel ta' Paul Attard

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 13, 2009 at 10:35 PM )
It-Tigers jifthu t-tielet round b'rebha kbira fuq Zebbug
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Mar 11, 2009 at 11:41 PM

       Nhar is-Sibt 7 ta' Marzu it-tim tax-Xewkija Tigers laghbu l-ewwel loghba tat-tielet round tal-Kampjonat Melita tat-Tieni Divizjoni kontra Zebbug Rovers. It-Tigers hargu rebbieha bl-iskor ta' 6-1 u l-goals gew minn Andreas Fotso (3), Rodney Butigieg (2) u Cristian Bugeja (1). Fil-half time l-iskor kien jaqra 3-1. [ Rapport u Ritratti: John Spiteri ]

xz1

 Azzjoni mil-loghba Xewkija Tigers
kontra Zebbug Rovers

Write Comment (0 comments)
Read more...
Attivita' ta' Jum il-Mara fl-Iskola Primarja tax-Xewkija
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Mar 10, 2009 at 07:01 PM

      Fl-okkazjoni ta' Jum il-Mara, l-iskola Primarja tax-Xewkija organizzat 'pizza night'.
Ittellghet il-kummiedja kollha dahk 'Misses Carolina' mill-atturi tac-Centru
Parrokkjali ta' l-Gharb.[ Informazzjoni u Ritratti: Saviour Tabone ]

ps1

 Genituri u tfal waqt il-Pizza Night

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Mar 10, 2009 at 08:44 PM )
Read more...
<< Start < Previous 111 112 113 114 115 116 117 118 119 Next > End >>

Sunday, 5 th July 2020
12:45 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org