Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 8 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Bennie Mercieca ir-Rebbieh ta' " Gieh ix-Xewkija 2008 "
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 23, 2008 at 11:29 PM

       Is-Superjur tal-Qasam tal-Museum tax-Xewkija s-Sur Bennie Mercieca huwa r-rebbieh ta' l-unur "Gieh ix-Xewkija " ta' din is-sena. Dan l-unur jinghata lil dik il-persuna li tkun hadmet hafna ghar-rahal tax-Xewkija f'xi qasam partikulari. Bennie Mercieca ghamel bosta snin jahdem bhala ghalliem kif ukoll ilu iktar minn tletin sena superjur tal-Museum tax-Xewkija. Barra dan huwa jghin hafna fil-knisja u jahdem hafna fuq bazi Djocesana. L-unur jintaghzel permezz ta' votazzjoni sigrieta li fiha jivvutaw il-membri tal-Kunsill Lokali u rapprezentant ta' kull ghaqda fix-Xewkija. Din is-sena barra minn Bennie Mercieca kienu nominati Leli Portelli, John Pace, Dun Gwann Grech u Dun Gwann Xuereb kif ukoll Frans Galea. { Ritratti: Frans Galea u Joseph Xuereb }

gix6
 

 Is-Sur Bennie Mercieca jaghmel diskors tieghu

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 25, 2008 at 11:27 AM )
Read more...
Jum Ix-Xewkija 2008 : Programm fl-Iskola Primarja tax-Xewkija
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 23, 2008 at 10:59 PM

       Fl-okkazjoni ta' Jum ix- Xewkija 2008, ilbierah il-Kunsill Lokali tax-Xewkija organizza serata fl-Iskola Primarja tax-Xewkija. Il-programm kien jikkonsisti fi programm muzikali mill-Banda Prekursur, qari ta' komponimenti mit-tfal tar-rahal taghna, tqassim ta' kotba lill-istudenti, ghotja ta' flus lil Iskola Primarja tax-Xewkija u thabbira tar-rebbieh " Gieh ix-Xewkija 2008 ". Din is-sena l-unur ta' "Gieh ix-Xewkija" inghata lis-Superjur tal-Museum tax-Xewkija is-Sur Bennie Mercieca. Is-Sindku Dr. Monica Vella qassmet ir-rigali kif ukoll fl-ahhar tal-programm ghamlet diskors ta' l-okkazjoni. Fost il-mistiedna distinti kien hemm is-Segretarju Parlamentari Dr. Chris Said. { Ritratti: Frans Galea u Joseph Xuereb }

sjx1

 Jum ix-Xewkija 2008

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 27, 2008 at 05:48 AM )
Read more...
Jum Ix-Xewkija 2008 Festival ta' Football U12
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 23, 2008 at 09:19 PM

       Bhala parti mill-attivitajiet fl-okkazjoni ta' Jum ix-Xewkija 2008 ilbierah kien organizzat Festival ta' Football ghat-tfal ta' taht it-tnax il-sena. Dan il-Festival kien organizzat mix-Xewkija Tigers Youth Nursery bil-kooperazjoni tal-Kunsill Lokali . Hadu sehem tlett timijiet li kienu Xewkija Tigers, Xaghra United u Valletta F. C. Fi tmiem il-Festival is-Sindku Dr. Monica Vella qassmet tifkira lit-timijiet kollha. { Ritratti: Frans Galea }

xn1

 Xewkija Tigers U12

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 25, 2008 at 11:32 AM )
Read more...
Ir-ritratt tal-gimgha (Week 48) - Dettal tal-Knisja tax-Xewkija
User Rating: / 1
Written by Claudio Vella   
Nov 23, 2008 at 01:00 AM
DSC00061
Dettal tal-Knisja tax-Xewkija

Ritratt: Joseph Zammit

Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tkabbar.
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 24, 2008 at 12:56 AM )
Ic-Celebrazzjoni Djocesana ta' Kristu Re ghall gol-Knisja Rotunda tax-Xewkija
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Nov 22, 2008 at 04:48 PM

       Minhabba l-maltemp previst ghal ghada il-Hadd ic-celebrazzjoni djocesana ta' Kristu Re ser issir fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija. Dan it-tibdil hareg mill-Kumitat organizattiv dal-ghodu. Il-programm ser jibda fl-4.30pm b'purcissjoni Ewkaristika li titlaq minn hdejn il-Knisja tal-Hniena u tghaddi minn Triq San Bert ghal-Knisja Parrokjali tax-Xewkija. Wara issir ic-celebrazzjoni mmexija mill- ET Mons Tommaso Caputo, Nunzju Appostoliku ghal Malta.{ Ritratt: Frans Galea }

kn1

 Ir-Rotunda Tax-Xewkija

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 29, 2008 at 07:35 PM )
<< Start < Previous 111 112 113 114 Next > End >>

Saturday, 25 th May 2019
19:44 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org