Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 20 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Festa San Gwann Battista 2018 - Programm mill-Banda Prekursur
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 28, 2018 at 04:21 PM

Nhar it-Tlieta 19 ta' Gunju 2018 issoktaw il-Festa ad unur San Gwann Battista fix-Xewkija.Fid-9.00pm  il-Banda Prekursur tellghet Programm Vokali u Muzikali taht id-direzzjoni ta' Mro. Anthony Borg li spicca bid-daqq ta' L-innu L-Kbir '' La Nativita' di San Govanni Battista ''.

  ( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )

 DSC_9210-2000
 DSC_9200-2000

 

Write Comment (0 comments)
Festa San Gwann Battista 2018 - Marc tal-Gibjun
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 28, 2018 at 04:08 PM

Nhar it-Tnejn 18 ta' Gunju 2018 fethu l-festi ta' barra tal-Festa tal-Patrun tax-Xewkija San Gwann Battista. Fid 9.30pm beda marc mill-Banda Prekursur mil-pjazza u li spicca fi Triq il-Kbira hdejn il-Gibjun fejn l-istatwa ta' San Gwann ittelghet fuq il-pedistal taghha fost il-briju taz-zghazagh u il-kant ta' l-innu marc.

 ( Izjed ritratti  fuq il-Facebook page tax xewkija.net )
DSC_8743-2000(1)
 DSC_9026-2000

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 28, 2018 at 04:08 PM )
Ir-Ritratt tal-Gimgha ( il-25 il-Gimgha )
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jun 20, 2018 at 07:07 PM
week25
 Il-Knisja Rotunda mixghula kollha
b'bozoz LEDs
 Photo : Internet
Write Comment (0 comments)
Bidu tal-Festi ta' San Gwann Battista fix-Xewkija - Hrug tal-Vara min nicca
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Jun 16, 2018 at 07:49 PM

 

Nhar il-Hamis 14 ta’ Gunju 2018 kien l-ahhar Hamis ta’ San Gwann u l-ewwel jum tan-Novena bi thejjija ghall-Festa. Fit-8.30pm saret Velja ta’ talb immexxija miz-zghazagh li fiha sar il-hrug tal-istatwa ta’ San Gwann Battista min-nicca.Wara l-istatwa artistika tal-Battista inharget min-nicca taghha fost il-kant u l-entuzjazmu ta’ dawk kollha prezenti. Ghal din l-okkazjoni giet iffurmata wkoll orkestra zghira b’muzicisti Xewkin biex takkumpanja l-kant, taht id-direzzjoni ta’ Ivan Farrugia. Fl-ahhar tal-Velja, li ntemmet bil-Barka Sagramentali, gew ipprezentati xi bukketti tal-fjuri lil San Gwann Battista mill-Kumitati u l-Ghaqdiet tal-Festa u z-zghazagh ipprezentaw lill-Arcipriet il-gear il-gdid tal-Festa flimkien ma’ CD bl-innijiet li ser jizzanznu din is-sena.

 DSC_7684-2000
 DSC_7835-2000

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 16, 2018 at 07:55 PM )
Il-Knisja Rotunda tinxtel ghal-ewwel darba bil-bozoz LED
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 16, 2018 at 07:38 PM

Ta’ kull sena fil-jiem tal-festa l-knisja Rotunda tkun imzejna minn barra b’ghadd kbir ta’ bozoz li jaghtuha dehra tassew spettakolari. B’kollox jigu wzati aktar minn 4,000 bozza, hafna minnhom tal-kulur. Din is-sena dawn il-bozoz gew mibdula kollha f’bozoz LEDs. Il-mixghela tal-knisja giet inawgurata mill-Arcipriet tax-Xewkija Mons. Daniel Xerri fit-8.15pm tal-Hamis 14 ta’ Gunju 2018, ftit minuti qabel tajna bidu ghall-Velja ta’ talb li fiha sar il-hrug tal-istatwa ta’ San Gwann Battista min-nicca.

DSC_7583-2000
 Knisja mixghula 2018

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 09, 2018 at 04:30 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Monday, 22 nd October 2018
12:46 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org