Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 6 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
INAWGURAZZJONI TAT-TUZELL TAL-FESTA
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 11, 2019 at 11:59 AM

Nhar il-Hamis 6 ta’ Gunju 2019 saret l-inawgurazzjoni tat-Tuzell tal-Festa wara x-xoghol ta’ restawr u konservazzjoni li sar fuqu. Saret prezentazzjoni minn Lawrence Caruana li kien inkarigat mit-trasport tar-rakkmu tieghu u prezentazzjoni ohra minn Pierre Bugeja f’isem id-Ditta Prevarti li hadet hsieb ir-restawr u l-konservazzjoni tal-injam u l-induratura. Dan ix-xoghol ha madwar sentejn. Waqt ic-cerimonja tal-inawgurazzjoni ha sehem ukoll il-Kor tat-tfal tal-parrocca, “Ulied il-Battista”. L-Arcipriet ghamel diskors tal-okkazjoni li fih fisser is-sinjifikat tat-Tuzell u rringrazzja lill-benefatturi kollha li taw il-kontribut taghhom biex dan il-progett seta’ jkun possibli. Ghall-ewwel parti tac-cerimonja t-Tuzell kien imdendel fil-baxx fuq l-artal, u mbaghad, wara li gie mbierek mill-Arhipriet, ittella’ ’l fuq f’postu waqt il-kant tal-innu l-gdid “Ghaziz Gwanni, Patrun taghna”.

 DSC_1119-2000

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 12, 2019 at 08:19 PM )
Ir-Ritratt tal-Gimgha (t-23 Gimgha )
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jun 06, 2019 at 12:01 AM
week23
 It-Tuzell tax-Xewkija wara r-restawr
li sar fuqu.
 Photo : Charlie Azzopardi
Write Comment (0 comments)
Jigu maghrufa il-membri tal-Kunsill Lokali gdid tax-Xewkija
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
May 30, 2019 at 05:29 PM

Il-bierah l-Erbgha 29 ta' Mejju 2019, saru maghrufa il-hames kunsilliera godda li ser iservu fil-Kunsill Lokali tax-Xewkija wara l-ellezzjoni ta' nhar is-Sibt 25 ta' Mejju 2019. Dawn huma,

 3d crest with shadow

Hubert Saliba ( Sindku )

Paul Azzopardi 

Jeanelle Attard

John Vella

Donenic Zerafa

Ahna nifirhulhom u nawgurawlhom hidma fejjieda ghar-rahal taghna tax-Xewkija.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 31, 2019 at 01:04 AM )
Ir-Ritratt tal-Gimgha (t-22 Gimgha )
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 29, 2019 at 06:25 PM
week22-2000
 Il-Koppla tar-Rotunda tax-Xewkija
min gewwa
 Photo : Internet
Write Comment (0 comments)
Servizz mill-Banda Prekursur fir-Rahal tal-Munxar
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 29, 2019 at 05:00 PM

Il-Gimgha, l-24 ta’ Mejju 2019, il-banda Prekursur tax-Xewkija, hadet sehem fil-ftuh tal-istagun tal-festi billi ghamlet il-marc tad-dimostrazzjoni fil-festa ta’ San Pawl Nafragu, fir-rahal tal-Munxar, Ghawdex.  F’din l-okkazjoni l-banda Prekursur daqqet ia-sett tal- marci popolari flimkien ma innu mar Lill San Pawl Nawfragu tal-kompozitur  Vincenso Ciappara.

Dimostrazzjoni San Pawl Munxar 24-05-2019.4

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 29, 2019 at 05:02 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Wednesday, 16 th October 2019
14:37 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org