Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 111 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Ir-Ritratt tal-Gimgha (il-31 Gimgha )
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 31, 2019 at 08:49 PM
week31
 Il-Battisterju tal-Knisja ta'
Kristu Re Poala ( Malta )
 Photo : Dione D. Haber
 
Write Comment (0 comments)
Il-Banda Prekursur taghmel il-marc tad-Dimostrazzjoni fis-Sannat
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 31, 2019 at 11:09 AM

Nhar il-Gimgha 26 ta’ Lulju 2019, il-banda Prekursur hadet sehem fil-marc tad-dimostrazzjoni fil-festa ta’ Santa Margerita,fis-Sannat, wara nuqqas ta’ hdax il-sena li tippartecipa f’ din il-festa.  Is-servizz kien marc li beda minn hdejn il-lukanda Ta’ Cenc fejn baqa sejjer ghal Triq Marsilja. Triq il-Kbira, fejn iltaqet mal-banda Santa Mergerita , tkompla l-marc, ghal Triq Dun Xand Aquilina, Triq ta’ Cenc, x’ hin iz-zewgt baned qorbu lejn il-Pjazza Santa Margerita, huma inghaqdu bhala Massband fejn daqqew il-marc tant popolari Fiesta tas-surmast Anthony Aquilina.

fsm 2019(1)

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 31, 2019 at 01:47 PM )
Ir-Ritratt tal-Gimgha (it-30 Gimgha )
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 24, 2019 at 07:23 PM
 week30
  Il-magna ta' l-ilma li hemm fil-wied
ta' Mgarr ix-Xini
 Photo : Internet
Write Comment (0 comments)
Festa San Gwann Battista 2019 - il-Hadd 23-6-19 Purcissjoni
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 23, 2019 at 10:52 AM

Il-Hadd 23 ta' Gunju 2019 filghaxija sar il-marc ta’ qabel il-purcissjoni mill-Banda Prekursur li beda minn hdejn il-kazin tal-banda sa Pjazza San Gwann Battista. Waqt li bdiet hierga l-purcissjoni. Il-Banda Prekursur laqghet l-istatwa artistika ta’ San Gwann Battista (1845), xoghol fl-injam u kapulavur ta’ Mastru Pietru Pawl Azzopardi, bl-Innu Relizjuz il-gdid Ghaziz Gwanni, Patrun taghna, taht id-direzzjoni tas-Surmast Mark Gauci, u wara, il-Banda Prekursur esegwit l-Innu l-Kbir La Natività di San Giovanni Battista (1950), kompozizzjoni ta’ Mro Indrì Borg u versi ta’ Guzeppi Serafin Cutajar, bis-sehem tat-Tenur Charles Vincenti, tal-Baritonu Ivan Vella, tal-Mezzo Sopran  Marthese Borg u l-Kor tal-Banda Prekursur, taht id-direzzjoni ta’ Mro Anthony Borg. Ta minn jinnota li din kienet l-ahhar darba li  s-surmast Anthony Borg idderiga dan l-Innu bhala Surmast Direttur tal-banda Prekursur.

purc

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 23, 2019 at 10:54 AM )
Read more...
Festa San Gwann Battista 2019 - Marc ta' fil-ghodu
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 23, 2019 at 10:10 AM

Il-Hadd 23 ta’ Gunju kien Jum il-Festa ta’ San Gwann Battista,filghodu  sar il-marc brijuz mill-Banda Duke of Connaught’s Own ta’ Birkirkara, li beda minn hdejn il-kazin tal-banda fi Triq Santa Katerina ghal Triq il-Knisja, fost il-briju taz-zghazagh bl-innu marc tant popolari maz-zghazagh Xewkin. Il-qofol ta’ dan il-marc kien fil-pjazza ewlenija San Gwann Battista taht Umbrellun majestuz fost il-briju ta’ tant zghazagh Xewkin. Fi tmiem il-marc kien hemm spettaklu tal-karti sinkronizzat mal-muzika.

marcghodu

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 24, 2019 at 07:16 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Wednesday, 19 th February 2020
01:28 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org