Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate

 

Add to Google

Like this page - Share It
Bookmark and Share
Counter
 
Visitors since 17 th April 2008
 
WHO'S ONLINE
We have 27 guests online
ip-location
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Il-Banda ''Ite ad Joseph" tal-Qala taghmel il-marc brijuz tal-Hamrija
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jun 19, 2014 at 11:00 AM

          Il-bierah l-Erbgha 18 ta' Gunju 2014, il-Festa  ta' San Gwann Battista fix-Xewkija tkompliet bil-marc fl-inhawi tal-Hamrija. Nistghu nghidu li dan il-marc min sena ghal ohra qed izid kemm fil-briju u anke fil-popolarita tieghu. Il-marc ta' din is-sena sar mil-Banda ''Ite ad Joseph''  tal-Qala u fi tmiem tieghu l-istatwa ta' San Gwann ittelghet fuq il-Pedistal taghha hdejn l-iskola Primarja tax-Xewkija fost il-kant ta' l-innu marc, hruq tan-nar u birju iehor. Wara kien hemm ukoll in-nar ta' l-art. [ Ritratti: Frans Galea ]

IMG_0796-1024
 Waqt il-preparamenti biex l-istatwa
ta' San Gwann tittella fuq il-Pedistal

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 20, 2014 at 10:16 AM )
Read more...
L-Ahhar preparazzjoni ghal-Marc popolari tal-Hamis
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 19, 2014 at 09:39 AM

          Il-preparamenti ghal-Marc brijuz tal-lejla bhal issa ghaddejin b'ritmu mghaggel. Infatti gruppi differenti ta' zghazagh mil-Kumitat Zghazagh Brijuzi jinsabu ghaddejin bil-hidma taghhom f'postijiet differenti. Ghalkemm illum qed jonfoh ftit tar-rih mhux hazin u ghalekk is-sorpriza il-kbira taz-zghazagh thalliet ghal jum iehor xorta mistenni li jkun hawn briju mil-aqwa u mijiet ta' Ghawdxin u Maltin li jigu ix-Xewkija jgawdu dan il-Marc kbir. [ Ritratti: Frans Galea ]

20140619_121546-1024
 Waqt il-preparamenti miz-zghazagh
fic Centru Parrokjali

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 20, 2014 at 10:17 AM )
Read more...
Programm eccezjonali mil-Banda Prekursur tax-Xewkija
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 18, 2014 at 01:25 PM

      Il-bierah it-Tlieta 17 ta' Gunju 2014, il-Banda Prekursur tax-Xewkija tellghet Programm Muzikali annwali tal-Festa ta' San Gwann. Bhas snin ohra dan il-Programm sar fi Triq Santa Katarina ( Hdejn il-Kazin ) u kien ipprezentat min Joe Chetcuti u Vanessa Attard. Fost il-bicciet li ghazel is-Surmast Anthony Borg kien hemm il-Grand March ta' l-Opra Aida ta' G. Verdi, silta miktuba mis-Surmast A. Mercieca, kif ukoll Kanzunetta "Zaghzugha ta 85" bi kliem ta' Mario Borg, Muzika tas-Surmast Direttur Anthony Borg u kantata min Marthese Borg kanzunetta li nkitbet  f'gheluq il-85 sena mit-twaqqif tal-Banda Prekursur.  Prezenti kien hemm l-Arcipriet tax-Xewkija Mons. Carmelo Mercieca, Is-Sindku Paul Azzopardi kif ukoll il-Ministru ghal-Ghawdex Dr. Anton Refalo. [ Ritratti: Frans Galea ] Ghal izjed ritratti zur il-Facebook page tax-Xewkija. net

IMG_0654-1024
 Prezentazzjoni ta' Standart lil Banda
mil-Emigranti   gewwa Sydney

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 26, 2014 at 05:44 PM )
Read more...
Marc iehor kbir tal-Gibjun
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 18, 2014 at 06:23 AM

          Nhar it-Tnejn 16 ta' Gunju 2014, wara il-Hrug ta' San Gwann min Nicca beda l-ewwel Marc fil-Festa ta' din is-sena mil-Banda Prekursur tax-Xewkija. Il-marc beda mil-Pjazza u spicca hdejn il-Gibjun ta' Triq il-Kbira fejn l-Istatwa ta' San Gwann ittelghet fuq il-pedistal taghha fost il-kant ta' l-Innu Marc miz-zghazagh u l-poplu li minkejja li ghal xi hin taqqret ix-xita xorta attendew bi hgarhom ghal dan l-ewwel marc tal-Festa. [ Ritratti: Frans Galea ] Ghal izjed ritratti zur il-Facebook page tax-Xewkija.net

IMG_0475-1024
 L-Istatwa ta' San Gwann titella fuq
il-Pedistal taghha fost il-Kant tal-Poplu

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 20, 2014 at 10:27 AM )
Read more...
Quddiesa ghaz-zghazagh u hrug ta' l-Istatwa ta' San Gwann Battista min nicca
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jun 18, 2014 at 04:51 AM

       Nhar it-Tnejn il-poplu Xewki bhas snin l-imghoddija honoq il-Knisja Rotunda tax-Xewkija biex jassisti ghal-hrug ta' l-Istatwa ta' San Gwann ( kapulavur fl-injam ta' Pietru Pawl Azzopardi ) min nicca tieghu. Qabel kien hemm Quddiesa organizzat miz-zghazagh biex imbaghad il-poplu laqa l-istatwa ta' San Gwann bil-kant ta' l-Innu marc. Il-poeta Xewki Mario Borg qara poezija ta' l-okkazzjoni. [ Ritratti: Frans Galea ] Ghal izjed ritratti zur il-Facebook page tax- Xewkija.net

IMG_0315-1024
 L-Istatwa ta' San Gwann merfugha
miz-zghazagh Xewkin

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 18, 2014 at 07:38 AM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Sunday, 29 th March 2015
14:24 
A+ | A- | Reset
Current Weather
Temperature: 17 °C
Humidity: 63 %
Pressure: 982.05 mb
Wind: North North West | (330°)
Wind Speed: 28.97 km/h
Sunrise: 6:52 am
Sunset: 7:19 pm
Latitude: 36.032126
Longitude: 14.260849
Altitude: 53 meters
Rome: 18 °C | 30 %|
Paris: 12 °C | 88 %|
New York: -8 °C | 31 %|
Tokyo: 14 °C | 82 %|
Sydney: 21 °C | 78 %|
Melbourne: 15 °C | 67 %|
London: 13 °C | 82 %|
Ottawa: -13 °C | 46 %|
Rio de Janeiro: 27 °C | 79 %|

Weather Forecast


Moon Phase

Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org
Rivista Gourgion