Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate

 

Add to Google

Like this page - Share It
Bookmark and Share
Counter
 
Visitors since 17 th April 2008
 
WHO'S ONLINE
We have 6 guests online
ip-location
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Govann Buttigieg ir-rebbieh ta' '' Gieh ix-Xewkija 2015 ''
User Rating: / 3
Written by Frans Galea   
Nov 27, 2015 at 10:12 AM

    Il-president ta' l-Ghaqda Armar Xewkija , Govann Buttigieg huwa r-rebbieh ta' '' Gieh ix-Xewkija '' ghal din is-sena. Huwa gie maghzul  b'votazzjoni bejn l-ghaqdiet tax-Xewkija kif ukoll il-membri tal-Kunsill. Dan l-unur jinghata kull sena mil-Kunsill Lokali tax-Xewkija f'Jum ix-Xewkija u ser jigi pprezentat ghada is-Sibt 28 ta' Novembru 2015 waqt is-serata ta' kull sena fic-Centru parrokjali tax-Xewkija.

     Barra l-Unur ta' gieh ix-Xewkija fl-istess serata din is-sena ser jinghata l-Unur '' Hidmet iz-Zghazagh '' li din is-sena intrebah min Sharlon Buttigieg. Ahna nifirhu lil Govann Buttigieg kif ukoll li Charlon Buttigieg ghal dan l-unur u nawgurawlhom izjed hidna b'risq ix-Xewkija.

Govann Buttigieg-1000
 Govann Buttigieg rebbieh ta'
'' Gieh ix-Xewkija 2015 ''

 

s buttigieg 2-400

 Sharlon Buttigieg rebbieh
'' Hidmet iz-Zghazagh 2015

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 30, 2015 at 04:05 AM )
337 sena ilu twaqqfet il-Parrocca tax-Xewkija
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 27, 2015 at 05:41 AM

     Fis 27 ta' Novembru 1678, waqt zjara pastorali li l-Isqof Molina ghamel f' Ghawdex huwa laqa it-talba li ghamlulu n-nies tax-Xewkija biex ix-Xewkija tinqata mil-Katidral u issir parrocca gdida ddedikata lil San Gwann Battista. Bhala kappilan biex immexxi il-Parrocca tax-Xewkija kien inhatar Dun Grezzju Farrugia mil-Belt Valletta. Illu il-Gimgha 27 ta' Novembru 2015, il-Kunsill Lokali tax-Xewkija ser iffakkar din il-grajja b'quddies mil-Arcipriet Dun Daniel Xerri fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija fil-5.15pm.

Week38
 Il-Knisja l-Qadina min gewwa
fil-festa ta' San Gwann

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 27, 2015 at 05:42 AM )
Daniel Bogdanovic Player tax-Xaghar tal GFA ghal-Ottubru
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 25, 2015 at 04:45 AM

Il-player tax-Xewkija Tigers, Daniel Bogdanovic gie maghzul blala l-player tax-xaghar ghal-Ottubru 2015. Huwa gie ipprezentat il-premju mil-maniger tal BOV f' Ghawdex. Bogdanovic ghazel li jaghti il-premju lil Arka.

 D Bogdanovic POM oct 15
 D. Bogdanovic qed jigi pprezentat
il-premju

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 25, 2015 at 04:46 AM )
Ir-Ritratt tal-Gimgha ( is-47 Gimgha )
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 24, 2015 at 05:39 AM
Week47
 Ritratt tal-Plancier l-antik
Write Comment (0 comments)
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija
User Rating: / 1
Written by Mario Borg   
Nov 21, 2015 at 05:25 AM

Il-bronz ikkonsagrat minn qabel zernaq,
ga b’lehnu qieghed juri kemm hu hieni.
It-tokki mill-kampnar nizlu fit-toroq,
u zaru taghna d-djar minn hafna kmieni.

Iz-ziffa helwa ‘l-bnadar qeghda tmelles,
li telghu fuq il-bjut ihabbru grajja,
li bosta minn l-ulied ta’ dan ir-rahal,
kien ghadhom m’ghexu qatt  bhalha f’dil-hajja.

U telghet fietla x-xemx l-inhawi ssahhan,
hekk kif tal-hlejjaq l-ewwel hoss instema’.
Siket ir-rih, ma jmurx il-festa jxekkel,
u ghab is-shab li kien mal-lejl ingema’.

L-ucuh tan-nies qed jixhdu ferh gewwieni,
li mqar il-fomm ma jafx jaghtih tifsira.
Bhal merhla li tistenna lir-raghaj taghha,
sabiex tmur lilu taghti merhba kbira.

Stennietu wkoll dal-waqt taghna r-Rotunda,
ghaliex minn meta hija giet mibnija,
‘il gewwa mill-hitan illi jdawruha,
ta’ Arcipriet pussess qatt ma sehh fiha.

Write Comment (0 comments)
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Thursday, 25 th August 2016
08:06 
A+ | A- | Reset
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org