Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Guestbook
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate

 

Add to Google

Like this page - Share It
Bookmark and Share
Counter
 
Visitors since 17 th April 2008
 
WHO'S ONLINE
We have 74 guests online
ip-location
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Ir-Ritratt tal-Gimgha (It-30 Gimgha)
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 22, 2012 at 06:48 AM
Week30
 L-Arlogg tal-Kampnar tal-Knisja Rotunda
li rega beda jahdem wara xoghol
kbir fuqu minn Pullu Xerri
 Photo: Joseph Xuereb
Write Comment (0 comments)
l-Ewwel Laqgha ghal-Players tax-Xewkija Tigers ghal-Istagun 2012/13
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jul 21, 2012 at 01:17 AM
     Il-bierah il-Gimgha 20 ta' Lulju 2012 saret l-ewwel laqgha ghal-players tat-tim tax-Xewkija Tigers li ser ikunu jiffurmaw l-iskwara ghal-istagun li gej 2012/13 . Il-laqgha saret fis-sala tal-club tat-Tigers u ghalija attendew il-players kollha li ser jilghabu max-Xewkija . Il-laqgha giet indirizzata mil-President Jeffrey Farrugia u l-Coach Simion Cassar flimkien ma' l-Ass. Coach Noel Cardona . Il-President fisser lil players l-isfida kbira u difficli li issa ghandhom wara li l-istagun li ghadda huma rebhu l-unuri kollha li joffri l-Futball Ghawdxi . Semma diversi ezempji ta' timijiet li wara li kisbu sucess ikkrollaw u qalihom li huwa ehfef li  minn isfel titla fuq milli izzomm postok fuq . Is-Sur Farrugia habbar ukoll li ghal-istagun li gej bhala barranin ser ikkollhon lil Martin Hrusba ( Li kien mat-Tigers l-istagun li ghadda ) flimkien ma' player iehor Skoccis Dene Shields li kien jilghab bhala attakant fil-Premier ta' Malta ma' Hamrun Spartans . Imbaghad tkellem il-Coach li qal li din is-sena ser jibdew it-training ftit tard u ghalekk talab lil players kollha biex jaghmlu ftit izjed sagrificcju . L-ass . Coach qalilhom li minn ghada ser jibdew issirulhom xi testijiet biex ikun jista jitfassal il-Pre-seoson . Fl-ahhar il-Players inghataw l-ahhar informazzjoni dwar is-safra ghal Spanja li ser tibda nhar it-Tlieta 24 ta' Lulju 2012 bhala ringrazzjament lil players kollha li laghbu mat-Tigers l-istagun li ghadda . [ Ritratti: Frans Galea ]
 DSCN9951-1024
 Waqt il-Laqgha ghal-Players
tax-Xewkija Tigers

 
Dene Shields
 Dene Shields fl-azzjoni
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 25, 2012 at 12:34 AM )
Read more...
Feature dwar il-bini tar-Rotunda tax-Xewkija
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Jul 20, 2012 at 04:56 AM
     Llum ser inwasslukom dan il-feture li ttella nhar it-Tnejn18 ta' Gunju 2012 dwar is-sittin sena mit-tqieghid ta' l-ewwel gebla tal-Knisja Rotunda tax-Xewkija . Il-feture inkiteb minn Mario Borg u nhadem minn Luke Galea . [ Video: Ghaqda Drammatika Xewkija ]
RK010-1024

 Waqt ix-xoghol fuq il-bieb il-kbir tar-Rotunda
 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 21, 2012 at 01:35 AM )
Read more...
Il-Banda Prekursur tax-Xewkija taghmel marc u Programm fil-Festa ta' San Gorg fir-Rabat
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 16, 2012 at 12:38 PM

       Nhar il-Gimgha 13 ta' Lulju 2012 , il-Banda Prekursur kompliet bis-servizzi taghha fil-festi Ghawdxin . Din id-darba kien imiss li taghmel marc u Programm fil-Festa ta' San Gorg fir-Rabat . Il-banda bdiet marc minn Trq ir-Republika sa Pjazza San Gorg fejn imbaghad daqqet Progaramm muzikali  fuq il-plancier . Il-Banda Prekursur kienet taht id-Direzzjoni ta' l-Assistent Surmast Mark Gauchi . [ Informazzjoni u ritratti ; M'Angelo Camilleri ]

112_0408-1024
 L-Assistent Surmast Mark Gauchi
jidderiegi l-Banda Prekursur
fi Pjazza San Gorg

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jul 17, 2012 at 12:29 AM )
Read more...
Ir-Ritratt tal-Gimgha (It-29 Gimgha)
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jul 16, 2012 at 12:14 PM
 Week29
 L-Artar tas-Sagrament tal-Knisja
tax-Xewkija
 
Write Comment (0 comments)
<< Start < Previous 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Saturday, 23 rd August 2014
03:34 
A+ | A- | Reset
Current Weather
Temperature: 25 °C
Humidity: 89 %
Pressure: 982.05 mb
Wind: NIL | (0°)
Wind Speed: 1.61 km/h
Sunrise: 6:25 am
Sunset: 7:40 pm
Latitude: 36.032126
Longitude: 14.260849
Altitude: 53 meters
Rome: 20 °C | 73 %|
Paris: 13 °C | 94 %|
New York: 21 °C | 65 %|
Tokyo: 30 °C | 62 %|
Sydney: 15 °C | 88 %|
Melbourne: 16 °C | 55 %|
London: 14 °C | 63 %|
Ottawa: 19 °C | 83 %|
Rio de Janeiro: 22 °C | 73 %|

Weather Forecast


Moon Phase

Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org
Rivista Gourgion