Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate

 

Add to Google

Like this page - Share It
Bookmark and Share
Counter
 
Visitors since 17 th April 2008
 
WHO'S ONLINE
We have 37 guests online
ip-location
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Izjed attivitajiet mil-Banda Prekursur f' 'gheluq il-85 sena mit-twaqqif taghha
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 24, 2014 at 12:42 PM

       L-attivitajiet f'gheluq il-85 sena mit-twellid taghha jkomplu ghada il-Hadd 25 ta' Mejju 2014 meta fi Triq Santa Katerina ix-Xewkija ( hdejn il-Kazin tal-Banda ) ser jittella kuncert spettakulari min '' Eynsford Concert Band '' ta' l-Ingilterra.  Il-Kuncert jibda fis-6.30pm .

Kuncert Banda 25-5-2014
 Il-Poster tal-Kuncert

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 24, 2014 at 12:43 PM )
Membri u bandisti u soci tal-Banda Prekursur jaghtu d-demm
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 20, 2014 at 12:32 PM

         Nhar il-Hadd 18 ta' Mejju 2014,grup ta' membri , bandisti u soci tal-Banda Prekursur tax-Xewkija marru l-isptar Generali t'Ghawdex biex jaghtu d-demm. Din l-attivita giet organizzata mil-Kumitat bhala parti mic-celebrazzjonijiet tal 85 sena mit-Twaqqif tal-Bamda Prekursur.[ Ritratti: M'Angelo Camilleri ]

unnamedghd1
 Membri tal-Banda Prekursur
jghatu d-demm

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 20, 2014 at 12:33 PM )
Read more...
Pasta night fil-Kazin tal-Banda Prekursur
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 20, 2014 at 12:10 PM

          Nhar il-Gimgha 16 ta' Mejju2014, fil-Kazin tal-Banda Prekursur saret Pasta night ghal-membri u hbieb tal-Banda. Numru sabih ta' nies marru ghal din l-attivita. [ Ritratti: M'Angelo Camilleri ]

unnamed7-1024
 Uhud min dawk li kienu ghal Pasta Night

 

 

Write Comment (0 comments)
Read more...
Ir-Ritratt tal-Gimgha (l-20 Gimgha)
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 19, 2014 at 10:22 AM
Week20
 Zewgt Kapep li jintuzaw fil-Funzjonijiet
waqt il-Festa ta' San Gwann Battista
 fix-Xewkija
 Photo: Frans Galea
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 19, 2014 at 10:23 AM )
Quddiesa u Kuncert mil-Allievi tal-Banda Prekursur fl-okkazzjoni tal 85sena mit-Twaqqif taghha
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
May 18, 2014 at 08:04 AM

Nhar it-Tlieta, it-13 ta’ Mejju 2014, saret serata muzikali mill-alljievi tal-banda Prekursur fis-sala Zakkarija Cilia fil-kazin tal-banda Prekursur. Is-serata bdiet b’quddiesa mill-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca u d-Direttur Spiritwali tal-banda l-Kanonku Eddie Zammit fl-okkazjoni tal-85 anniversarju tat-Twelid tal-Banda Prekursur. Il-prezentatrici ta’ din is-serata kienet is-Sinjura Joanna Falzon, wara  l-kliem ta’ inroduzzjoni, is-serata bdiet bid-dikors tas-Segretarju s-Sur Carmel Attard.  L-ewwel aljieva  Simone Cremona bil-Flute daqqett ‘A Hard Day’s Night’, it-tieni aljieva Julia Cremona daqqett bil-Klarinett silta mid-diska tal-Abba ‘Thank Tou for the Music’, it-Tielet aljiev Simon Rapa bl-istrument tal-Flugelhorn daqq zewg siltiet muzikali li huma ‘The Boat Song’ u ‘ Crusaders Hymn’. Wara l-aljiev Gwann Battista Camilleri daqq bl-istrument tal-kurunetta s-silta ‘Long Long Ago’  imbaghad Mons. Arcipriet Carmelo Mercieca ghamel diskors qasir tal-okkazjoni u ghamel il-funzjoni tat-tberik. Wara ghaddejna ghat-tieni parti ta’ l-aljievi fejn bl-istrument tar-ram il-kurunetta daqq id-diska ‘Caisson Song’ Andre Attard.  Ezatt wara Joseph Cefai bl-Althorn daqq ‘Light Raw’. Bil-Klarinett kienet id-diska ‘You Raise Me Up’ li indaqqet min Gordianne Vella. Izaak Bajada bis-Saxafone Alto esegwixxa  bicca muzika li ggib l-isem ‘Samba de Janeiro’. Is-siltiet muzikali li jmiss jndaqqu min Josef Attard bl-Althorn bl-isem ta’ ‘Barking Mad’ u ‘ You Made It’. Bl-istrument tad-Drum Kit, Jean Cremona daqq is-silta muzikali ‘ Iron Horse’. Wara saret powerpoint dwar il-Kavaller Lorenzo Zammit Haber li kien l-ewwel President tal-Banda, barra li hadem hafna ghar-rahal tax-Xewkija u ghal-knisja.  Il-biografija ta’ Lorenzo Zammit Haber inqrat mis-sinjura Joanna Falzon. Kien imiss id-diskors tal-Kaxxier tal-banda s-Sur John Vella fejn heggeg li dawk prezenti sabiex kulhadd jghin lill banda mill-ahjar li jista. Wara ghamel kelmtejn tal-okkazzjoni is-Sindku s-Sur Paul Azzopardi.  Wara l-prezentatrici sejhet lil Assistent Surmast Mark Gauci sabiex jipprezenta c-certifikati lill istudenti tal-Kullegg Primarju t’Ghawdex, tax-Xewkija li attendew ghal workshop, Hands on Music. u lil President tal-banda s-Sur Louis Vella sabiex jipprezenta c-certifikati lill Aljievi taghna li hadu sehem f’din is-serta, il-powerpoint ta’ din is-serata  ha hsieba s-Sur Jason Attard. [ Informazzjoni: M'Angelo Camilleri Ritratti: Frans Galea ] Ghal-izjed ritratti ara l-Facebook page tax-Xewkija.net

IMG_9545-1024
 Waqt is-serata ta' nhar it-Tlieta 13-5-2014

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( May 18, 2014 at 08:27 AM )
Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Sunday, 1 st February 2015
11:09 
A+ | A- | Reset
Current Weather
Temperature: 15 °C
Humidity: 59 %
Pressure: 982.05 mb
Wind: West North West | (300°)
Wind Speed: 27.36 km/h
Sunrise: 7:01 am
Sunset: 5:28 pm
Latitude: 36.032126
Longitude: 14.260849
Altitude: 53 meters
Rome: 6 °C | 54 %|
Paris: -3 °C | 87 %|
New York: -4 °C | 43 %|
Tokyo: -1 °C | 31 %|
Sydney: 21 °C | 78 %|
Melbourne: 16 °C | 72 %|
London: 0 °C | 65 %|
Ottawa: -26 °C | 82 %|
Rio de Janeiro: 27 °C | 84 %|

Weather Forecast


Moon Phase

Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org
Rivista Gourgion