Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Guestbook
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate

 

Add to Google

Like this page - Share It
Bookmark and Share
Counter
 
Visitors since 17 th April 2008
 
WHO'S ONLINE
We have 83 guests online
ip-location
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Ir-Ritratt tal-Gimgha (it-48 Gimgha)
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Dec 02, 2013 at 09:46 AM
Week48 Paul Falzon (2)
 Ir-Rahal tax-Xewkija min hdejn
it-Torri ta' Kenuna in-Nadur
 Photo: Paul Falzon
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 03, 2013 at 05:24 AM )
Il-Player tax-Xewkija Tigers Dene Sheilds jiehu sehem waqt glieda Boxing
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Nov 28, 2013 at 06:29 AM

Nhar il-Gimgha 22 ta' Novembru 2013, gewwa Lukanda f'Malta kien hemm serata ta' Gliediet Boxing fejn fost il-boxers li hadu sehem kien hemm il-players tax-Xewkija Tigers Dene Sheils li ghamel id-debut tieghu f'dan l-isport. Nistghu nghidu li Dene kellu dubut posittiv fejn tilef kontra il-Malti Richard Vella bil-punti wara loghba ta' sitt rawds. Dene issa jerga jirritorna ghol-futball nhar il-Hadd meta ix-Xewkija Tigers jilghabu kontra SKVW fl-ewwel rawnd tat-tazza G.F.A. [ Ritratti: Ian & Coral Moyes Visionism ]

 20131122-Deno v Richard Vella-0017 (2)
 Dene Sheilds jinghata stuzzjonijiet
  mit-trainer tieghu

 

 

Write Comment (0 comments)
Read more...
Jum ix-Xewkija 2013: Quddiesa ta' Radd il-Hajr
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 28, 2013 at 06:01 AM

         Il-bierah  l-Erbgha 27 ta' Novembru 2013, fl-okkazzjoni ta' gheluq it 335 sena mit-Twaqqif tal-Parrocca tax-Xewkija fil-5.15pm fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija saret Quddiesa ta' Radd il-Hajr mil-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca u sacerdoti ohra Xewkin. Ghalija kienu prezenti membri tal-Kunsill Lokali u anima il-Kor Vox Clamantis.  [ Ritratti: Frans Galea ]

IMG_8390-1024
 Membri tal-Kunsill Lokali waqt il-Quddiesa

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 29, 2013 at 12:50 PM )
Read more...
Kxif ta' Munument tal-Gwerra hdejn il-Kappella tal-Hniena ix-Xewkija
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 27, 2013 at 04:27 PM

        Ftit tal-hin ilu saret ceremonja hdejn il-Knisja tal-Hniena fejn gie nawgurat Munument gdid li jfakkar il-vittmi tal-Gwerra. Il-kxif sar mil-Ministru ghal-Ghawdex Dr. Anton Refalo flimkien mas-Sindku tax-Xewkija Paul Azzopardi. L-Arcipriet tax-Xewkija bierek il-Munument. L-istoriku  ghawdxi John Bezzina ghamel id-diskors ta' l-okkazzjoni. Prezenti kien hemm ukoll l-Kunsillieri Domnic Zerafa u Janelle Attard flimkien ma' qraba tal-vitmi tal-gwerra.

IMG_8359-1024
 Membri tal-Kunsill Lokali tax-Xewkija
flimkien mal-Ministru Refalo
quddiem il-Muniment

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 29, 2013 at 12:50 PM )
Read more...
Happy Birthday Xewkija
User Rating: / 3
Written by Frans Galea   
Nov 27, 2013 at 01:38 AM

       Illum ir-rahal taghna ix-Xewkija jaghlaq 335 sena minn meta l-Isqof Molina kien waqqfu bhala l-ewwel Parrocca barra mir-Rabat. Ghalekk bix xieraq li f'dan il-jum niftakkru f'dawn kollha li hadmu u stinkaw biex gabu lix-Xewkija ilquddiem f'dawn is snin u nghidulhom GRAZZI .

 2Birthday_candles-1024
 Awguri Xewkija

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 27, 2013 at 04:23 AM )
Video: Siltiet misSerata Kommemorattiva ta' Jum ix Xewkija 2013
User Rating: / 2
Written by Frans Galea   
Nov 27, 2013 at 12:46 AM

       Illum ser inwasslulkom dawn il video clips mis serata li saret nhar is Sibt 23 ta' Novembru 2013 fit Teatru Govanni tax Xewkija flokkazzjoni ta' Jum ix Xewkija 2013. [ Video : Frans Galea ]

 20131123-Gieh ix-Xewkija-0302
 Ir Rebbieh ta' Gieh ix Xewkija
Louis Vella flimkien mas Sindku
u membri tal Kunsill

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 27, 2013 at 12:48 AM )
Read more...
Mijiet ta' Ghawdxin jigu ghal-Festa ta' Kristu Re fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 26, 2013 at 10:18 AM

       Nhar il-Hadd 24 ta' Novembru 2013 kienet il-Festa ta' Kristu Re.  Ic-celebrazzjoni ta' din il-festa gewwa Ghawdex din is-sena saru fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija peress li kien il-maltemp u ghalhekk l-organizzaturi hassruhom min Pjazza Sant' Wistin ir-Rabat.  Il-Koncelebrazzjoni Sollenni tmexxiet mil-Isqof t'Ghawdex Mario Grech flimkien mal-Kappilani u s-Sacerdoti Ghawdxin. Prezenti kien hemm it-tfal lifis-sajf li gej ser jircievu l-ewwel tqarbina kif ukoll il-Katekisti taghhom. Fi tmiem il-Quddiesa l-Iqsof Mons. Mario Grech ta' Salib lil kull Arcipriet u Kappillan b'tifkira taz-zjara Pastaroli li qed jaghmel fid-Djacisi Tieghu. [ Ritratti: Frans Galea ] ( Ghal-izjed ritratti zur il-Facebook page ta' Xewkija.net )

Kristu Re 2013
 Il-Kappilani u l-Arcipriet Ghawdxin migbura
fil-Knisja tax-Xewkija

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 26, 2013 at 12:13 PM )
Read more...
More...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Thursday, 24 th July 2014
02:27 
A+ | A- | Reset
Current Weather
Temperature: 22 °C
Humidity: 83 %
Pressure: 982.05 mb
Wind: NIL | (0°)
Wind Speed: 4.83 km/h
Sunrise: 6:01 am
Sunset: 8:12 pm
Latitude: 36.032126
Longitude: 14.260849
Altitude: 53 meters
Rome: 20 °C | 88 %|
Paris: 23 °C | 61 %|
New York: 30 °C | 59 %|
Tokyo: 28 °C | 79 %|
Sydney: 14 °C | 67 %|
Melbourne: 7 °C | 82 %|
London: 21 °C | 60 %|
Ottawa: 22 °C | 50 %|
Rio de Janeiro: 23 °C | 61 %|

Weather Forecast


Moon Phase

Polls
Ix-Xewkija kienet l-ewwel parrocca barra r-Rabat. F'liema data sehh dan?
  
Min hu is-surmast attwali tal-Banda Prekursur?
  
Meta twaqqaf ix-Xewkija Tigers F.C.
  
Random Image
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org
Rivista Gourgion
 
 
Popular