Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Guestbook
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate

 

Add to Google

Like this page - Share It
Bookmark and Share
Counter
 
Visitors since 17 th April 2008
 
WHO'S ONLINE
We have 74 guests online
ip-location
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Ghoti ta' kotba dwar ix-Xewkija lit-tfal ta' l-iskola primarja tax-Xewkija
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Dec 06, 2013 at 05:53 AM

      Nhar l-Erbgha 24 ta' Novembru 2013 , is-Sindku tax-Xewkija S-sur Paul Azzopardi ghamel zjara lil iskola primarja tax-Xewkija fejn huwa zar il-Klassijiet tat-tielet u r-raba' sena u iffirma il-kotba ta' taghrif u edukazzjoni dwar ix-Xewkija. Dawn il-kotba gew ipprezentati lis-Surmast ta' l-iskola S-sur Frank Tabone fis-Serata Kommemorattiva ta' Jum ix-Xewkija 2013

unnamed2
 Is-Sindku Paul Azzopardi jkellem
lil-istudenti ta' l-iskola tax-Xewkija

 

Write Comment (0 comments)
Read more...
Jirrankaw il-preparamenti ghal-Play '' Il-Milied ta' Scrooge '' fit-Teatru Govanni
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Dec 04, 2013 at 06:41 AM

        Ghal dawn l-ahhar gimghat fuq il-palk tat-Teatru '' Govanni '' fix-Xewkija kienet ghaddeja attivita shieha b'ghexieren ta' nies ghaddejin min b'hidma u min b'ohra ghal-play '' Il-Milied Scrooge ta' ''. Il-provi ghal-atturi kienilhom ftit li bdew pero dan l-ahhar zdiedu hafna fil-waqt li diversi membri ohra ta' l-Ghaqda Drammatika Xewkija kienu qed jaghmlu marbut max-xenarju u affarijiet ohra. Il-Play ta' Chaeles Dickens ser issir nhar is-Sibt 14 ta' Dicembru 2013 fit-Teatru Govanni. [ Ritratti: Luke Galea ]

 unnamed5
 Waqt wahda mil-provi tal-play

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 04, 2013 at 07:57 AM )
Read more...
Ghat-tieni darba dan l-istagun: It-Tigers jinqalghu bil-Penalties
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Dec 03, 2013 at 05:18 AM

         Nhar il-Hadd 1 ta' Dicembru 2013, ix-Xewkija Tigers laghbu fir-rawnd premininarju tat-Tazza GFA kontra SK Victoria Wanderers. Il-loghba saret fil-grawnd tas-Sannat u intammet bil-penalties fejnit-tim rabti hareg rebbieh 6-5. Il-loghba spiccat 2-2 (HT 1-1 ) u wara li fil-hin barrani iz-zewgt timijiet skurjaw gol kull wiehed il-loghba marret ghal-penalties fejn Gilbert Aguis ra lil gowler avversarju issalvalu l-penalty tieghu . Il-gols tax-Xewkija waslu minn Gilbert Aguis, Ferdinando Apap u Dene Sheilds. [ Ritratti: Ian & Coral Moyes ( Visionism ) ]

20131201-Xewkija Tigers v Victoria Hotspurs-0900 (2)
 Supporter numeruzi tax-Xewkija Tigers
issegwu l-loghba minkejja il-ksieh

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 04, 2013 at 12:32 PM )
Read more...
Ir-Ritratt tal-Gimgha (it-48 Gimgha)
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Dec 02, 2013 at 09:46 AM
Week48 Paul Falzon (2)
 Ir-Rahal tax-Xewkija min hdejn
it-Torri ta' Kenuna in-Nadur
 Photo: Paul Falzon
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 03, 2013 at 05:24 AM )
Il-Player tax-Xewkija Tigers Dene Sheilds jiehu sehem waqt glieda Boxing
User Rating: / 1
Written by Frans Galea   
Nov 28, 2013 at 06:29 AM

Nhar il-Gimgha 22 ta' Novembru 2013, gewwa Lukanda f'Malta kien hemm serata ta' Gliediet Boxing fejn fost il-boxers li hadu sehem kien hemm il-players tax-Xewkija Tigers Dene Sheils li ghamel id-debut tieghu f'dan l-isport. Nistghu nghidu li Dene kellu dubut posittiv fejn tilef kontra il-Malti Richard Vella bil-punti wara loghba ta' sitt rawds. Dene issa jerga jirritorna ghol-futball nhar il-Hadd meta ix-Xewkija Tigers jilghabu kontra SKVW fl-ewwel rawnd tat-tazza G.F.A. [ Ritratti: Ian & Coral Moyes Visionism ]

 20131122-Deno v Richard Vella-0017 (2)
 Dene Sheilds jinghata stuzzjonijiet
  mit-trainer tieghu

 

 

Write Comment (0 comments)
Read more...
Jum ix-Xewkija 2013: Quddiesa ta' Radd il-Hajr
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 28, 2013 at 06:01 AM

         Il-bierah  l-Erbgha 27 ta' Novembru 2013, fl-okkazzjoni ta' gheluq it 335 sena mit-Twaqqif tal-Parrocca tax-Xewkija fil-5.15pm fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija saret Quddiesa ta' Radd il-Hajr mil-Arcipriet Mons. Carmelo Mercieca u sacerdoti ohra Xewkin. Ghalija kienu prezenti membri tal-Kunsill Lokali u anima il-Kor Vox Clamantis.  [ Ritratti: Frans Galea ]

IMG_8390-1024
 Membri tal-Kunsill Lokali waqt il-Quddiesa

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 29, 2013 at 12:50 PM )
Read more...
Kxif ta' Munument tal-Gwerra hdejn il-Kappella tal-Hniena ix-Xewkija
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Nov 27, 2013 at 04:27 PM

        Ftit tal-hin ilu saret ceremonja hdejn il-Knisja tal-Hniena fejn gie nawgurat Munument gdid li jfakkar il-vittmi tal-Gwerra. Il-kxif sar mil-Ministru ghal-Ghawdex Dr. Anton Refalo flimkien mas-Sindku tax-Xewkija Paul Azzopardi. L-Arcipriet tax-Xewkija bierek il-Munument. L-istoriku  ghawdxi John Bezzina ghamel id-diskors ta' l-okkazzjoni. Prezenti kien hemm ukoll l-Kunsillieri Domnic Zerafa u Janelle Attard flimkien ma' qraba tal-vitmi tal-gwerra.

IMG_8359-1024
 Membri tal-Kunsill Lokali tax-Xewkija
flimkien mal-Ministru Refalo
quddiem il-Muniment

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Nov 29, 2013 at 12:50 PM )
Read more...
More...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Thursday,  July 2014
23:36 
A+ | A- | Reset
Current Weather
Temperature: 23 °C
Humidity: 83 %
Pressure: 982.05 mb
Wind: North North West | (330°)
Wind Speed: 22.53 km/h
Sunrise: 6:08 am
Sunset: 8:06 pm
Latitude: 36.032126
Longitude: 14.260849
Altitude: 53 meters
Rome: 22 °C | 78 %|
Paris: 21 °C | 56 %|
New York: 26 °C | 60 %|
Tokyo: 27 °C | 84 %|
Sydney: 16 °C | 27 %|
Melbourne: 0 °C | 70 %|
London: 20 °C | 73 %|
Ottawa: 21 °C | 73 %|
Rio de Janeiro: 21 °C | 83 %|

Weather Forecast


Moon Phase

Polls
Ix-Xewkija kienet l-ewwel parrocca barra r-Rabat. F'liema data sehh dan?
  
Min hu is-surmast attwali tal-Banda Prekursur?
  
Meta twaqqaf ix-Xewkija Tigers F.C.
  
Random Image
Translator
Xewkija Parish
XewkijaParish.org
Rivista Gourgion
 
 
Popular