Home arrow History arrow August
August
21 t'Awwissu 2020 - Konsagrazzjoni Episkopali ta' Dun Anton Teuma bhala Isqof ta' Ghawdex PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 08, 2020 at 01:43 PM

Fil-21 t'Awwissu 2020,  saret il-Konsagrazzjoni Episkopali ta' Dun Anton Teuma bhala id-disa Isqof tad-Djocisi ta' Ghawdex. Il-Funzjoni saret fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija fejn ghalija kien hemm diversi mistiedna distinti fosthom il-President ta' Malta Dr. George Vella. Ic-ceremonja tmexxiet mil-Isqof Mario Grech.


isqof2
 isqof4
 isqof6
 isqof7

ritratti mehudin minn: Anthony Grech


 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 08:37 PM )
28 t'Awwissu 2020 - Dun Guzepp Camilleri PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 03, 2020 at 12:25 AM

Fit-28 t'Awwissu 2020, Dun Guzepp Camilleri missjunarju Xewki fil-Gwatemala fakkar gheluq is-60 sena tas-sacerdozju tieghu. Fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija saret Koncelebrazzjoni Solenni li ghaliha kien mistieden l-Isqof t'Ghawdex Mons. Anton Teuma flimkien mas-sacerdoti Xewkin u Ghawdxin. Il-prietka saret mill-Arcipriet Mons. Daniel Xerri fejn fiha tkellem dwar il-hidma ta' Dun Guzepp Camilleri f'dawn l-ahhar 60 sena.

dun guzepp1

 

 Dun Guzepp Camilleri

 

 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 08:34 PM )
26 t'Awwissu 2020 - Il-Kappillan tal-Ghasri Mons. Edward Xuereb PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 03, 2020 at 12:09 AM

Fis-26 t'Awwissu 2020, Mons.Edward Xuereb, Kappillan tal-Parrocca tal-Ghasri, iben ir-rahal tax-Xewkija fakkar gheluq il-25 sena tas-Sacerdozju tieghu waqt Koncelebrazzjoni Solenni li saret fil-Knisja Rotunda u li ghaliha kienu mistiedna s-sacerdoti Xewkin u Ghawdxin. Il-prietka saret minn Mons. Edward Xuereb.

 

                                           edward xuereb1

Mons. Edward Xuereb 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 08:35 PM )
22 t' Awwissu 2020 - Toni Grima nghata l-onorificenza Pro Ecclesia PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Sep 02, 2020 at 06:44 PM

Fit-22 t' Awwissu 2020, l-Amministratur Appostoliku ghal Ghawdex Mons. Mario Grech ghadda l-onorificenza Pro Ecclesia Et Pontifice lis-Superjur Toni Grima. Din inghatat fi tmiem il-Koncelebrazzjoni Solenni tal-Grizma tal-Isqof fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija. L-Isqof irringrazzja mill-qalb tal-hidma tas-Superjur fil-qasam tal-katekizmu.

                                  tgrima1
                                  IMG_9342-2000 

 

Is-Superjur Toni Grima 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 03, 2021 at 12:40 PM )
30 t'Awwissu 2015 - Hatra ta' Arcipriet Gdid ghal Parrocca tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Sep 06, 2015 at 11:24 AM

Fit-30 t' Awwissu 2015, Mons. Mario Grech Isqof t'Ghawdex ghamel zjara fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija fejn habbar il-hatra ta' Dun Daniel Xerri bhala l-Arcipriet il-gdid tal-Parrocca tax-Xewkija.

 

mons-daniel-xerri 

 

L-Arcipriet l-Gdid Mons. Daniel Xerri 

ritratt mehud mis-Sit Eletroniku www.gozodiocese.org 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 17, 2020 at 04:12 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 Next > End >>

Results 1 - 5 of 23
Friday, 30 th July 2021
10:46 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org