Home arrow History arrow August
August
21 ta' Awwissu 2020 - Konsagrazzjoni Episkopali ta' Dun Anton Teuma bhala Isqof ta' Ghawdex PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 08, 2020 at 01:43 PM

Nhar il-Gimgha 21 ta' Awwissu 2020 saret il-Konsagrazzjoni Episkopali ta' Dun Anton Teuma bhala id-disa isqof tad-Djocisi ta' Ghawdex. Il-Funzjoni saret fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija fejn ghalija kien hemm diversi mistiedna distinti fosthom il-President ta' Malta Dr. Gorg Vella. Ic-ceremonja tmexxiet mil-Isqof Mario Grech.

 ( Ritratti : Anthony Grech )
isqof2
 isqof4
 isqof6
 isqof7

 

Write Comment (0 comments)
28 ta' Awwissu 2020 - Dun Guzepp Camilleri PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 03, 2020 at 12:25 AM

Nhar it-28 ta' Awwissu 2020, Dun ?u?epp Camilleri missjunarju Xewki fil-Gwatemala fakkar gheluq is-60 sena tas-sa?erdozju tieghu. Fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija saret Kon?elebrazzjoni Solenni li ghaliha kien mistieden l-Isqof t'Ghawdex Mons. Anton Teuma flimkien mas-sacerdoti Xewkin u Ghawdxin. Il-prietka saret mill-Arcipriet Mons. Daniel Xerri fejn fiha tkellem dwar il-hidma ta' Dun Guzepp Camilleri f'dawn l-a??ar 60 sena.

dun guzepp1
 Dun Guzepp Camilleri

 

Write Comment (0 comments)
26 ta' Awwissu 2020 - Kap. Mons. Edward Xuereb PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 03, 2020 at 12:09 AM

Nhar L-Erbgha 26 ta' Awwissu 2020, Mons.Edward Xuereb, Kappillan tal-parrocca tal-Ghasri fakkar gheluq il-25 sena tas-Sacerdozju tieghu. Saret Koncelebrazzjoni Solenni li ghaliha kienu mistiedna is-sacerdoti Xewkin u Ghawdxin. Il-prietka saret minn Mons. Edward Xuereb fuq ir-rabta tax-Xewkija ma' San Elija u x-xebh ta' dan il-profeta mal-Patrun taghna San Gwann.

edward xuereb1

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 03, 2020 at 12:11 AM )
22 ta' Awwissu 2020 Toni Grima nghata l-onorificenza Pro Ecclesia PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Claudio Vella   
Sep 02, 2020 at 06:44 PM

 

Nhar it-22 ta' Awwissu 2020 l-Amministratur Appostoliku ghal Ghawdex Mons. Mario Grech ghadda l-onorificenza Pro Ecclesia Et Pontifice lis-Superjur Toni Grima. Din inghatat fi tmiem il-Koncelebrazzjoni Solenni tal-Grizma tal-Isqof fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija. L-Isqof irringrazzja mill-qalb tal-hidma tas-Superjur fil-qasam tal-katekizmu.

tgrima1
 IMG_9342-2000

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 02, 2020 at 05:53 PM )
30 t'Awwissu 2015 - Hatra ta' Arcipriet Gdid ghal Parrocca tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Joanna Falzon   
Sep 06, 2015 at 11:24 AM

Fit-30 t' Awwissu 2015, Mons. Mario Grech Isqof t'Ghawdex ghamel zjara fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija fejn habbar il-hatra ta' Dun Daniel Xerri bhala l-Arcipriet il-gdid tal-Parrocca tax-Xewkija.

 

mons-daniel-xerri 

 

L-Arcipriet l-Gdid Mons. Daniel Xerri 

ritratt mehud mis-Sit Eletroniku www.gozodiocese.org 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 17, 2020 at 04:12 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 Next > End >>

Results 1 - 5 of 23
Friday, 7 th May 2021
16:17 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org