Home arrow History arrow December
December
26 ta’ Dicembru 2005 : L-erba’ qniepen tnizzlu minn fuq il-kampnar PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Oct 19, 2020 at 05:40 PM

 Fis-26 ta’ Dicembru 2005 l-erba’ qniepen tnizzlu minn fuq il-kampnar mis-Sur Paul Attard u George Vella, taht is-supervizjoni tas-sur Toni Grima biex jittiehdu ghar-restawr f’Rahal Gdid. Ix-xoghol fuqhom u fuq l-ilsna godda ghalihom  sar mis-sur Peter Boulter taht is-supervizjoni tal-inginier Frans Psaila.
qniepen
 
 
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Dec 26, 2020 at 01:36 PM )
13 ta' Dicembru 2019 - Goti tal-Midalja Qadi tar-Republika lil Loranne Vella Zahra PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 11, 2020 at 12:10 PM
Nhar it-tlettax ta' Dicembru 2019, Loranne Vella Zahra mix-Xewkija inghatat l-Midalja ghall-Qadi tar-Republika ghar-ricerka taghha   fil-nikrobijologija medika wara li identifikak batterju gdid bl-isem Salmonella Gozo. Dan l-unur gie pprezentat lilha mill-Eccellenza Tieghu il-President ta' Malta Dr. George Vella. ( Informazzjoni u ritratt : Gourgion 2020 )
loarenne vella1

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 11, 2020 at 12:12 PM )
29 ta' Dicembru 2019 - Logo 175 sena tal-istatwa PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Sep 04, 2020 at 03:04 PM

Il-Hadd 29 ta' Dicembru 2019- Fuq il-bulettin tal-parrocca gie ppubblikat ufficjalment il-logo tas-sena specjali 2020, fl-okkazjoni tal-175 sena tal-istatwa ta' San Gwann Battista. Il-logo huwa xoghol Paul Falzon.

175sena statwa

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Sep 04, 2020 at 03:05 PM )
11 ta' Dicembru 2016 - Is-Socjeta Filarmonika Prekursur fit-Teatru Manoel PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jan 01, 2017 at 11:08 PM

Fil-11 ta' Dicembru 2016,  kienet gurnata memorabli ghal-Banda Prekursur u ghar-rahal kolllu tax-Xewkija. Il-Banda tar-rahal taghna tellghet programm muzikali mill-isbah gewwa il-Teatru Manoel taht id-Direzzjoni tas-Surmast Direttur Mro. Anthony Borg u l-Ass.Surmast Mro.Marc Gauci. Barra hafna Maltin u anke turisti prezenti ukoll ghal dan il-kuncert kien hemm hafna Xewkin li telghu jaraw u jakkupanjaw lil Banda Prekursur.

REN_4084-1024
 
is-Socjeta Filarmonika Prekursur fit-Teatru Manoel
ritratt mehud minn Reno Rapa 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 04:52 PM )
10 ta' Dicembru 2016-Il-Final tal-Gozo International Choir Festival issir fir-Rotunda tax-Xewkija PDF Print E-mail
User Rating: / 0
Written by Frans Galea   
Jan 01, 2017 at 10:17 PM

Fl-10 ta' Dicembru 2016, fil-Knisja Rotunda tax-Xewkija sar il-Final tal-Gozo International Choir Festival.  F'dan il-Kuncert hadu sehem tminn Korijiet fosthom sitta korijiet barranin. Numru kbir ta' nies imlew il-knisja Rotunda tax-Xewkija u gew biex gawdew kant mill-isbah min dawn il-korijiet.

 

Korijiet 10-12-16
 
Wiehed mill-korijiet li ha sehem waqt il-Gozo Internatonal Choir Festival
ritratt mehud:  Mis-sit eletroniku www.xewkija.net 

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 15, 2020 at 04:50 PM )
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Results 1 - 5 of 27
Wednesday, 19 th May 2021
02:34 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org