Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1340
Johanan 901
Ma Nehda Qatt Infahhrek 854
L-Ghassies tas-Smewwiet 914
Ghaliex? 957
Jum Twelidek 1031
X'Nitlob Jien 989
Ta' Kristu l-Mahbub 1021
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 1058
Hallini Nigi Ghandek 1166
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 1090
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1276
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1306
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 1260
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1576
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1386
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 1158
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1592
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 1266
Habbejtek 1579
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 3304
Tislima 1581
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1547
Il-Milied Tieghi 1482
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1429
Zewg Anniversarji 1558
Viva l-Battista 1408
Il-Prekursur 1469
100 Sena Fostna (1913-2013) 1419
Kif Niftakrek Jien 1549
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1799
Fil-Bieb Qed Jistenniek 2246
Lil Patri Serafin 2012
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 2148
Il-Mument tal-Ghawdxin 2179
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2515
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2343
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 6360
Il-Knisja Tax-Xewkija 6294
"O Kbir Prekursur" 2486
Innu Lix-Xewkija 4501
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 3156
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2537
Isimghu dil-Grajja 2765
Kurunella lil San Gwann Battista 3372
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2800
St John The Baptist 2301
Il-Prekursur 2612
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2854
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 3141
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Friday, 30 th July 2021
10:34 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org