Home arrow Poeziji
Poeziji
6186_a_quill_icon.jpg

Din is-sezzjoni ser tkun tinkudi poeziji li ghandhom konnessjoni max--Xewkija. Ser jiehu hsieb dis-sezzjoni Mario Borg.

Item Title Hits
Min Jaf? 1303
Johanan 865
Ma Nehda Qatt Infahhrek 816
L-Ghassies tas-Smewwiet 881
Ghaliex? 921
Jum Twelidek 996
X'Nitlob Jien 948
Ta' Kristu l-Mahbub 987
Lil Gwanni, Ghax Inhobbu? 1020
Hallini Nigi Ghandek 1127
Hekk Sehh is-Sewwa Kollu 1054
F'Jum il-Pussess ta' Dun Daniel Xerri bhala Arc. tax-Xewkija 1246
170 sena mill-Wasla tal-Istatwa ta’ San Gwann - Poezija ta' Omar Camilleri 1272
Lil Sehibna Carmel Attard - Poezija ta' Omar Camilleri 1224
170 Sena Fostna- Poezija ta Charmaine Hili 1538
San Gwann Battista -170 Sena Fostna (Poezija tal-Kav Joe M Attard) 1352
Il-Kliem tal-Kanzunetta - 170 Sena Fostna 1129
Sahhartna Bi Gmielek - 170 Sena Fostna 1553
Bosta Jifirhu Fi Twelidu 1236
Habbejtek 1550
22 ta' Gunju 1845 - Poezija ta' Mario Attard 3258
Tislima 1549
Sliem Ghalik Mahbub Giovanni 1517
Il-Milied Tieghi 1451
X’Ghamilt dis-Sena Aktar minn Snin Ohra? 1397
Zewg Anniversarji 1528
Viva l-Battista 1374
Il-Prekursur 1430
100 Sena Fostna (1913-2013) 1388
Kif Niftakrek Jien 1515
150 Sena Skola Fix-Xewkija 1770
Fil-Bieb Qed Jistenniek 2214
Lil Patri Serafin 1976
L-Ahhar tislima lil habibi Jean Pierre 2116
Il-Mument tal-Ghawdxin 2147
Lill-Kbir Qaddis Prekursur ta' Kristu Giovanni Battista 2483
F’gheluq l-10 snin mill-Ftuh ta’ Radju Prekursur 2312
F' Eghluq il-150 sena mill-Migja Fostna Ta' L-Istatwa Artistika Ta' San Gwann Battista Xewkija 6314
Il-Knisja Tax-Xewkija 6238
"O Kbir Prekursur" 2454
Innu Lix-Xewkija 4460
Tlesta l-Kampnar tar-Rotunda tax-Xewkija 3109
L-Ewwel Gebla tal-Kampnari 2503
Isimghu dil-Grajja 2731
Kurunella lil San Gwann Battista 3317
Lill-Qaddis Gwanni l-Ghammiedi Prekursur tal-Messija 2765
St John The Baptist 2265
Il-Prekursur 2571
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija 2809
Quddiem l-Istatwa ta' San Gwann Battista 3107
 
<< Start < Previous 1 2 Next > End >>
Results 1 - 50 of 81
Wednesday, 19 th May 2021
02:29 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org