Home
News
News Feeds
History
Weekly Picture
Poeziji
Links
Advanced Search
Contact Us
Registration Help
Radju Prekursur Website
Radju Prekursur Webcast
XewkijaParish.org Website
WebTV
YouTube Channel
Find us on Facebook
facebook-icon
Video Channels
Login Form
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
Syndicate
Like this page - Share It
Bookmark and Share
WHO'S ONLINE
We have 15 guests online
Merhba fuq il-portal tax-Xewkija.
Il-Prekursur
User Rating: / 1
Written by Mario Borg   
Aug 26, 2008 at 03:00 AM
 
 Poezija tal-Kav. Joe M. Attard 9.11.1989
 st john 4

Il-Battista jew l-Ghammiedi
Gie ihejji lill-Feddej
Triq, moghdija minghajr hotob
Fil-Gordan qaghad jarah gej.

W'ghalkemm ma kienx denn li jhollu
Biss il-qfieli ta' riglejh
Bl-ilma ta' gox-xmara ghammdu
Hekk amarlu x'hin kien hdejh.

 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 20, 2008 at 10:19 PM )
Read more...
Ir-ritratt tal-gimgha (Week 35) - Dehra tar-Rotunda mill-Ggantija
User Rating: / 3
Written by Claudio Vella   
Aug 24, 2008 at 05:00 AM

 

XewkijaGgantija
Dehra tar-Rotunda mill-Ggantija

Ritratt: Claudio Vella

Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tkabbar.
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 20, 2008 at 10:19 PM )
Lil San Gwann Battista Patrun tax-Xewkija
User Rating: / 5
Written by Mario Borg   
Aug 23, 2008 at 03:00 AM
Poezija ta' Mary Haber 
 PA130112

Fost il-martri u l-Profeti
Fost l-Appostli, l-Qaddisin
Fost kull xorta ta' Beati
Gwanni jizboq l-ewlenin.

Fejn hu l-qies tal-kobor tieghek?
Bhalek hadd, daqsek imkien.
Gmielek kien fil-hsieb minn t'Alla
Sa mill-bidu tal-holqien.

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 20, 2008 at 10:18 PM )
Read more...
FESTA TA' QTUGH IR-RAS TA' SAN GWANN BATTISTA
User Rating: / 3
Written by Claudio Vella   
Aug 21, 2008 at 05:00 AM

PROGRAMM TAL-FESTA TAL QTUGH IR-RAS TA' SAN GWANN BATTISTA 2008

 

SanGwannQtughiRasMuzewSkultura

 

Nhar it-Tlieta 26 t' Awwissu:

Fis-6.00pm: 'Sports Day' fil-Pjazzetta ta' wara l-Knisja sponsorjat mill-Kunsill Lokali. Wara s-Sindku tipprezenta l-medalji lir-rebbieha.

 

Nhar l-Erbgha 27 t'Awwissu:

Fid-9.00am: Quddiesa lit-tfal.
Mill-5.00pm sat-8.00pm: Tigrija tal-Ponies fi Triq San Bert.

 

Nhar il-Hamis 28 t'Awwissu:

Fid-9.00am: Quddiesa lit-tfal. Issir il-Grajja tal-Martirju ta' San Gwann xenegjata mit-tfal taht id-direzzjoni ta' Dun Anton Sultana.
Fil-5.30pm: Ghasar tal-Martirju ta' San Gwann integrat mal-Quddiesa.
Fit-8.30pm: Ikla Tradizzjonali u Varjeta' ta' Talent Lokali organizzata mill-Kumitat ta' l-Armar.
(Dawk il-kantanti li jridu jkantaw waqt din il-Varjeta ikellmu lil Marjohn Hili)

 

Nhar il-Gimgha 29 t'Awwissu:

Fid-9.00am: Ma ssirx quddiesa ghat-tfal. It-tfal jattendu ghall-quddiesa ta' l-isqof.
Fis-6.00pm: Koncelebrazzjoni mmexxija mill Arcisqof ta' Malta Pawlu Cremona. Tiehu sehem l-Orkestra u l-Kor Vox Clamantis. Jinghata rigal lit-tfal kollha.
Fis7.30pm: Marc mill-Banda Prekursur li jilhaq il-qofol tieghu bil-Huggiega ta' San Gwann u Serata organizzata mill-Kunsill Lokali.

Dettali jigu ppublikati mill-Kunsill Lokali fil-programm li se johrog ghall-okkazjoni. 

Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Jun 07, 2015 at 05:14 PM )
Read more...
Ir-ritratt tal-gimgha (Week 34) - Dettal tal-Knisja Rotunda - San Gwann
User Rating: / 1
Written by Claudio Vella   
Aug 17, 2008 at 05:00 AM

 

ChurchStJohn
Dettal tal-Knisja Rotunda - San Gwann

Ritratt: Claudio Vella

Ikklikkja fuq ir-ritratt biex tkabbar.
Write Comment (0 comments)
Last Updated ( Aug 17, 2008 at 05:32 PM )
<< Start < Previous 121 122 123 Next > End >>

Wednesday, 19 th May 2021
01:02 
A+ | A- | Reset
Xewkija Parish
XewkijaParish.org